לוח בחינות סמסטר א׳ תשע׳׳ז - החוג לייעוץ והתפתחות האדם

להלן לוח בחינות סמסטר א' תשע'ז

בקשות למועד חריג יש למלא על גבי טופס בקשה למועד חריג הנמצא בלשונית טפסים באתר החוג – טפסים לתואר ראשון

את טפסי הבקשות למועד חריג יש למסור במזכירות החוג לאחר פרסום ציוני מועדים א' וב' ולכל המאוחר עד לתאריך 16.3.17.
Menu