בחינות מועד חריג סמסטר ב׳ תשע״ז בחוג לייעוץ והתפתחות האדם

לחץ כאן לצפייה בקובץ (בחלון חדש)

טופס בקשה למועד חריג נמצא באתר החוג – החוג לייעוץ והתפתחות האדם –טפסים ונהלים - תואר ראשון,
ניתן להגיש את הטפסים למזכירות החוג לאחר פרסום ציוני מועדי ב' ועד לתאריך 15.8.17.

Menu