ילדים יושבים בכיתת לימוד07.03.2018 • 12:00-14:00

שם האירוע: Education, Dialogue and Development of a Community of Inquiry in a Globalized World

חוג: החוג ללמידה, הוראה והדרכה

מיקום האירוע: חדר 466, בניין חינוך ומדעים • אוניברסיטת חיפה

לצפייה בהזמנה (בחלון חדש)

small feast07.03.2018 • 10:00-12:00

שם האירוע: המשתה הקטן - Philosophy of Education in Praxis

חוג: החוג ללמידה, הוראה והדרכה

מיקום האירוע: חדר 409, בניין חינוך ומדעים • אוניברסיטת חיפה

לצפייה בהזמנה (בחלון חדש)

Menu