גלית נגריהחוג לחינוך מתמטי מברך את תלמידת המחקר גלית נגרי-חדיף (בהנחיית פרופ' מיכל ירושלמי) על זכייתה בפרס מאמר מצטיין לחוקר צעיר בכנס Mathematics Education in the Digital Age. הכנס התקיים בספטמבר 2018 בקופנהגן, דנמרק.

גלית זכתה בפרס על המאמר Symbolic sketching: A challenge for online assessment in an interactive multiple - representation environment

מיכל ירושלמי ורוזה לייקיןהחוג לחינוך מתמטי מברך את חברות הסגל שזכו במענק מחקר מטעם קרן ISF: פרופ' רוזה לייקין על מחקר בנושא ניתוח מומחיות המורים הקשורה לדירוג אתגר מתמטי בכיתות מתמטיות הלומדות מתמטיקה ברמה של 5 יח"ל, ופרופ' מיכל ירושלמי על מחקר בנושא הערכה מעצבת דיגיטלית של חשיבה מתמטית: חקר השפעה של משוב אישי מקוון.
שי אולשר ורוזה לייקיןהחוג לחינוך מתמטי מברך את חבריו על מינויים לבעלי תפקידים בכנס ICME 14 אשר יתקיים בשנגחאי ביולי 2020:
פרופ' רוזה לייקין על מינוייה ליו"ר משותף של קבוצת העבודה בנושא יצירתיות (TSG 59)
ד"ר שי אולשר על מינויו לחבר צוות בקבוצת העבודה בנושא הערכה (TSG 42)
Menu