פרס חוקרת וותיקה לפרופ' אנה ספרד מטעם הרקטור באוניברסיטת חיפה

אנה ספרדהפקולטה לחינוך מברכת בגאווה את פרופ' אנה ספרד מהחוג לחינוך מתמטי על זכייתה בפרס לחוקר/ת וותיק/ה עם הישגים יוצאי דופן במיוחד שניתן מטעם הרקטור באוניברסיטת חיפה, פרופ' גוסטבו מש. הפרס הוענק להכיר בתרומה המחקרית וההנהגה הבינלאומית בתחום המחקר הרלוונטי של פרופ' ספרד. הפרס נשען על קריטריונים המתייחסים לרצף של פרסומים בבימות יוקרתיות לאורך שנים, יוקרה בינלאומית, הזמנה רציפה להרצאות בפורומים אקדמיים מובילים, פרסים יוקרתיים וגרנטים בולטים ביותר.

מחקרה של פרופ' ספרד עוסק בתחום מדעי הלמידה ומעוגן בהנחה כי חשיבה אנושית היא צורה של תקשורת. עבודות המחקר שלה מתמקדות בחשיבה מתמטית כדוגמא פרדיגמתית ללמידה אנושית. תוצאות עבודתה התיאורטית והאפירות מתוך מסגרת החשיבה התקשורתית (או כפי שהמשיגה זאת commognitive) מוצגות ומפותחות בספרה Thinking as communicating: Human development, the growth of discourses, and mathematizing שיצא בשנת 2008 בהוצאת Cambridge University Press.

Menu