הצגת # 
 • Phone: 04-8240868 (2868)

  ודאי רויטל, גב'
  מרכזת המחלקה ללימודי המשך
  בתיאום מראש, המחלקה ללימודי המשך,

 • Phone: 04-8249356 (3356)

  וולקן קרן, גב'
  עוזרת מנהלית לראש החוג לחינוך מיוחד
  ימים א' - ה' בין השעות 11:00-13:00, החוג לחינוך מיוחד,

Menu