• ודאי רויטל, גב' מרכזת המחלקה ללימודי המשך
    בתיאום מראש, המחלקה ללימודי המשך
    Phone: 04-8240868 (2868)
  • וולקן קרן, גב' עוזרת מנהלית לראש החוג לחינוך מיוחד
    ימים א' - ה' בין השעות 11:00-13:00, החוג לחינוך מיוחד
    Phone: 04-8249356 (3356)
Menu