• ודאי רויטל, גב' מרכזת המחלקה ללימודי המשך
  בתיאום מראש, המחלקה ללימודי המשך
  Phone: 04-8240868 (2868)
 • וולקן קרן, גב' עוזרת מנהלית לראש החוג לחינוך מיוחד
  ימים א' - ה' בין השעות 11:00-13:00, החוג לחינוך מיוחד
  Phone: 04-8249356 (3356)
 • וולסקי אירנה, גב' מזכירות החוג לייעוץ והתפתחות האדם
  ימים א'-ה', 11:00 - 13:00, החוג לייעוץ והתפתחות האדם
  Phone: 04-8288320 (8320)
Menu