• לנמן לימור, גב' מזכירות החוג לייעוץ והתפתחות האדם
  ימים א'-ה', 11:00 - 13:00, החוג לייעוץ והתפתחות האדם
  Phone: 04-8288320 (8320)
 • לוי לילך, גב׳ מזכירות החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, מזכירות החוג לחינוך מתמטי
  ימים א' - ה' בין השעות 11:00-13:00 , החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, החוג לחינוך מתמטי
  Phone: 04-8240580 (2580)
 • לייבה מיכל, גב' מזכירות החוג לייעוץ והתפתחות האדם
  ימים א'-ה', 11:00 - 13:00, החוג לייעוץ והתפתחות האדם
  Phone: 04-8249726 (3726)
Menu