• לנמן לימור, גב' מזכירות החוג לייעוץ והתפתחות האדם
    ימים א'-ה', 11:00 - 13:00, החוג לייעוץ והתפתחות האדם
    Phone: 04-8288320 (8320)
  • לוי לילך, גב׳ מזכירות החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, מזכירות החוג לחינוך מתמטי
    ימים א' - ה' בין השעות 11:00-13:00 , החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, החוג לחינוך מתמטי
    Phone: 04-8240580 (2580)
Menu