הצגת # 
 • Phone: 04-8240858 (2858)

  רונן אילנה, גב'
  עוזרת מנהלית לראש החוג ללקויות למידה
  בתיאום מראש, החוג ללקויות למידה,

 • Phone: 04-8240893 (2893)

  רהב חבל נטלי, גב'
  אחראית מזכירות פקולטה ומינויים אקדמיים
  שעות קבלה: בתיאום מראש, הפקולטה לחינוך,

 • Phone: 04-8249083 (3083)

  רשף יעל, גב'
  מזכירות החוג ללקויות למידה
  ימים א'-ה', 13:00 - 11:00, החוג ללקויות למידה,

Menu