למידה והוראה מוגברות טכנולוגיה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות

לוגו מיטל 26.06.2017

שם האירוע: למידה והוראה מוגברות טכנולוגיה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות

אוניברסיטת חיפה

מיקום האירוע: טרם נקבע • אוניברסיטת חיפה

 הכנס הארצי השנתי החמישה-עשר של מיט"ל בנושא "למידה והוראה מוגברות טכנולוגיה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות" ייערך השנה באוניברסיטת חיפה, ביום שני, ה-26 ביוני 2017, ב' בתמוז תשע"ז.

 ועדת התוכנית מזמינה בזאת הצעות להרצאות, פוסטרים וסדנאות בהתאם לקריטריונים המופיעים בקול הקורא. את ההצעות יש להגיש באמצעות אתר הכנס בלבד.

פרטים נוספים ניתן למצוא בקובץ המצורף ובאתר הכנס: https://meitalconf2017.iucc.ac.il

Menu