בחינת כניסה באנגלית לתואר שני הפקולטה לחינוך:

חינוך מיוחד, חינוך מתמטי, ייעוץ והתפתחות האדם,

למידה הוראה והדרכה,

לקויות למידה ,מנהיגות ומדיניות בחינוך.

 

 

הבחינה תתקיים ביום שלישי 17.7.18 בשעה 13:00

 

יש להצטייד בתעודת זהות, ניתן להשתמש רק במילון מודפס (לא אלקטרוני).

 

להלן חלוקה לחדרי הבחינה לפי חוגים:

שם החוג

חדר

לקויות למידה

בנין ראשי 611

למידה, הוראה והדרכה

בנין ראשי 603

מנהיגות ומדיניות בחינוך

בנין ראשי 611

חינוך מתמטי

בנין ראשי 612

ייעוץ והתפתחות האדם

בנין ראשי 612

חינוך מיוחד

בנין ראשי 613

 

· מועמדים ייבחנו בכיתת הלימוד של החוג אותו הם דירגו כעדיפות ראשונה

· סטודנטים שהינם תלמידים על תנאי אנגלית ייבחנו בכיתת הלימוד בחוג בו הם לומדים

 

תוצאות הבחינה יפורסמו באתר הפקולטה לחינוך

ב ה צ ל ח ה !!!


 
Menu