המשתתפים בפתיחת המעבדההמעבדה מיועדת לחקור תמונה שצולמה במעמב הפתיחהתהליכי למידת מיומנות בהפרעות נוירו-התפתחותיות החל משלב הרכישה הראשוני ועד שלבי למידה מאוחרים יותר כדוגמת קונסולידציה ואחזור. חלק ארי מן המחקר הנערך במעבדה מוקדש להבנת תהליכי למידה העומדים בבסיס רכישה של מיומנויות שפה ודיבור. תחום מחקר נוסף עוסק בחקר תהליכי אדפטציה פרספטואליים בשפה בהפרעות נוירו-התפתחותיות. דרך המחקרים הנערכים במעבדה אנו מקווים להגיע להבנה טובה באשר למנגנונים הקוגניטיביים המעורבים ברכישת מיומנויות וכן להתחקות אחר הבסיס הנוירו-קוגניטיבי של הפרעות נוירו-התפתחותיות שונות.

מיכל ושיב-10 לינואר התקיים באוניברסיטה סמינר בינלאומי בנושא הערכה מעצבת ממוחשבת במתמטיקה, בדגש על שימוש בכלים ממוחשבים בכיתת המתמטיקה. במסגרת הסמינר אירחו פרופ' מיכל ירושלמי וד"ר שי אולשר, ממרכז "החממה", בפקולטה לחינוך, חוקרים ואנשי חינוך מובילים מהעולם - פרופ' יהודה שוורץ ופרופ' דן חזן מארה"ב, פרופ' ביניין ש'ו מסין, פרופ' פרדיננדו ארזרלו, פרופ' כריסטינה סבנה וד"ר אנליזה קוזי מאיטליה ופרופ' אלן ליאונג מהונג-קונג. במסגרת הסמינר התקיימו הרצאות על חקר והטמעה של טכנולוגיה בשירות הערכה, תוך התמקדות בהערכה מעצבת לשאלות פתוחות ומשימות חקר, בכיתת המתמטיקה. ביומיים שקדמו לסמינר הבינלאומי התקיימו שני ימי עבודה סדנאית. הסדנה התמקדה, בין השאר, במיסוד העבודה עם שותפים מרחבי העולם אשר עובדים בשנים האחרונות עם תוצרי מחקר שפיתוחם ויישומם בארץ נתמך על ידי ISF , קרן טראמפ ולינקס.

לאתר הסמינר (בחלון חדש)

לצפייה בתמונות מהסמינר (בחלון חדש)

Menu