סמליל זכייההפקולטה לחינוך מברכת את חברי הסגל לרגל זכיתם:

  • פרופ' מיכל ירושלמי, החוג לחינוך מתמטי: ״הערכה מעצבת דיגיטלית של חשיבה מתמטית : חקר השפעה של משוב אישי מקוון״

  • פרופ' רוזה לייקין, החוג לחינוך מתמטי: ״ניתוח מומחיות המורים הקשורה לדירוג אתגר מתמטי בכיתות מתמטיות הלומדות מתימטיקה ברמה של 5 יח"ל״

  • ד"ר שרונה ט. לוי, החוג ללמידה, הוראה והדרכה, החוג לייעוץ והתפתחות האדם: ״חומר רב תנועה: למידת מדעים דרך בניית מודלים חישוביים של מערכות מורכבות״ וזכייה בפרס פרידנברג על ההצעה המצויינת בתחום החינוך

  • ד"ר עמית ישר, החוג לחינוך מיוחד: ״חקירה של קשב חזותי ולמידה תפיסתית באפקט ה'התקהלות' בתפיסה חזותית״

  • ד"ר ענת פריאור, החוג ללקויות למידה, בשיתוף עם ד"ר תמר דגני מהחוג להפרעות בתקשורת: ״ואחד(1), שתיים(2) ,ת'רי(3): השפעות בין שפתיות ותפקודים ניהוליים בעיבוד שפה שלישית״

ישר כח על הישג מרשים זה

כן יירבו!
ד״ר עמית ישרהחוג לחינוך מיוחד והפקולטה לחינוך מברכים את ד״ר עמית ישר על זכייתו במענק מחקר מקרן ה-ISF על הצעת מחקרו "חקירה של קשב חזותי ולמידה תפיסתית באפקט ה׳התקהלות׳ בתפיסה חזותית".
Menu