הדוקטורנטית איילת בכר בהצגת מחקר באוניברסיטת טארטו באסטוניה

איילת בכרהפקולטה לחינוך מברכת את הדוקטורנטית איילת בכר מהחוג ללמידה, הוראה והדרכה אשר הציגה את עבודת מחקרה, בהרצאה מוזמנת במסגרת סמינר מחלקתי של החוג לחינוך באוניברסיטת טארטו באסטוניה. כמו כן, במהלך ביקורה, השתתפה איילת בבית ספר חורף לתלמידי מחקר וחוקרים חינוכיים משלוש אוניברסיטאות מאסטוניה ופינלנד, בו הציגה חלקים מעבודת הדוקטורט שלה במושב על מחקר בהכשרת מורים.

עבודת הדוקטורט של איילת, בהנחייתה של פרופ׳ לילי אורלנד-ברק, דיקנית ללימודים מתקדמים באוניברסיטת חיפה, בוחנת תכניות לחינוך פרופסיונאלי באוניברסיטה, במקצועות הוראה ועבודה סוציאלית, מתוך נקודת המבט של שלוש קבוצות של מכשירים פרופסיונאליים (חוקרים, מדריכי שדה ומתווכים בין אקדמיה ושדה). העבודה, המבוססת על שיטות מחקר איכותניות, חושפת דינאמיקות של ביקוש והיצע של ידע, המתקיימות בין האוניברסיטה למקום העבודה ומראה כיצד אלו מעצבות את ההנחות האפיסטמולוגיות, הקשרים המבניים והארגוניים של תכניות ההכשרה והאמצעים הפדגוגיים המופעלים בהן.

Menu