עיטורי ניצחוןהפקולטה לחינוך גאה לברך את חברי הסגל על זכייתם במענק מחקר בתוכנית ל"הקמת מרכז מצויינות ללמידה משמעותית" של הקרן הלאומית למדע:

  • פרופ׳ יעל קלי מהחוג ללמידה, הוראה והדרכה
  • פרופ׳ דני בן צבי מהחוגים ללמידה, הוראה והדרכה וחינוך מתמטי
  • ד״ר יותם הוד מהחוג ללמידה, הוראה והדרכה
  • פרופ׳ עפרה מייזלס מהחוג לייעוץ והתפתחות האדם
  • פרופ׳ רוזה לייקין מהחוג לחינוך מתמטי
  • ד״ר שירי לביא מהחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

להלן תקציר הזכייה באנגלית:

Taking Citizen Science to School: Breaking Boundaries Between School and Society
A century ago, John Dewey pointed out that connecting school and society is the essence of meaningful learning. In the context of the 21st century networked society, new and exciting opportunities to use technologies such as Web 2.0, social networked platforms, mobile phones, web communities, and the internet-of-things provide the opportunity to fulfill a cutting edge version of Dewey’s vision. Taking Citizen Science to School capitalizes on affordances of the networked society to break boundaries between traditional silos — students, citizens, and scientists; formal and informal learning; science and data literacies; classrooms and out-of-school environments; physical and online spaces; educational researchers and practitioners; science and science-education. Specifically, by engaging students within citizen science projects, this initiative aims to elucidate how breaking boundaries between traditional silos fosters meaningful STEM learning.
Taking Citizen Science to School is guided by three mutually-enriching goals. These include: (a) developing and substantiating a conceptual framework of meaningful STEM learning through student engagement in citizen science; (b) engaging middle and high school students in real and ongoing scientific endeavors through technology-enhanced learning environments co-designed by a network of research-practice partnerships that build school capacity for sustaining the innovation; and (c) generating principled practical knowledge that will guide policy and scale-up the innovation within the highly diverse Israeli educational system.
Inspired by the notion of the change laboratory, Taking Citizen Science to School offers an implementation strategy that engages schools from Israel’s diverse socioeconomic sectors in citizen science. The heart of the strategy involves instructional models that schools choose and tailor based on their local affordances and constraints, a collaborative design process within research-practice partnerships, and our design-based implementation research (DBIR) approach. We will cultivate a network of research-practice partnerships that target secondary school STEM education (with a focus on grades 7-10) from about 45 schools in the northern geographical and/or social periphery of Israel. Cross-fertilization of insights and best practices within this network will be supported by an interactive, online Design Principles Database to provide participants with the means to share, critique, negotiate and synthesize lessons learned from the various implementations. The negotiation and generation of principled practical knowledge will enable continual improvement of practice as well as theory related to breaking boundaries to foster meaningful STEM learning through citizen science. Given the salient fields from which our group of researchers emanate — science education, statistics education, science communication, technology-enhanced learning, and future learning spaces — we expect to generate the critical mass to effectuate the paradigm shift in STEM education towards cultivating future citizens who, using their enhanced science capital, can knowledgeably take part in democratic decision-making processes and take advantage of the full spectrum of employment opportunities.

יישר כוח ועשייה ברוכה!

במסגרתד״ר לוי עם משתתפות באירוע ליל המדענים (קישור בחלון חדש) שהתקיים באוניברסיטת חיפה ביום שלישי 19.9.17, מעבדתה של ד״ר שרונה ט. לוי, הציגה מספר עבודות מחקר, שבכל אחת מהן היו התנסויות שמבקרים יכלו להשתתף בהן.  
הציבור הרחב היגיע, פגש את החוקרים מן המעבדה ושוחח איתם על עבודותיהם.

לצפייה בתמונות מהאירוע לחץ כאן (בחלון חדש)

פירוט העמדות להלן:

מערכות מורכבות - למידה והתפתחות
 ניהול: ג׳נאן סאבא
 
כימיה
 
אסנת זהר: ELI-Chem - הקשר הכימי - למידה על הקשר הכימי דרך תחושת כוחות בין-אטומיים
מודל ללמידה על הקשר הכימי דרך התנסות כאטום במשיכות ודחיות בין אטומים
המשגה חדשה ללמידת המבנה הכימי
המחקר בוחן כיצד התנסויות גופניות בתופעה עבורה חסרים אינטואיציות עשויות לפתח אינטואיציה חדשה


Zohar, A., & Levy, S.T. (2017).  Tug of War? The Dynamic Balance between Forces in a Chemical Bond. Paper accepted for oral presentation at the European Science Education Research Association (ESERA) conference, Dublin City University (Ireland), August 21st – 25th, 2017.
 


סיגל סמון: מי מפחד מהגז?  למידה על חומר בפאזה הגזית עם מודלים ומעבדות


Samon, S., & Levy, S.T. (2017). Micro-Macro Compatibility: When does a complex systems approach strongly benefit science learning? Science Education. DOI: 10.1002/sce.21301


 
יוצאים מן הכלל
שני גולדשטיין (מנחה):  Listening to Complexity  -  למידת אנשים עוורים באמצעות בסימולציות קוליות - Levy, Seeman & Butvinnick, 2017
סט של מודלים המיועדים לאנשים עוורים ללמידה של מערכות במדעים. איליה בוטביניק ויאיר סימן הכינו ספרייה של מודלים שנועדו למורים למדעים, כדי שיוכלו לזמן אותם לתלמידים עוורים.


Peleg, R., Levy, S.T., Lahav, O., Chagab, N., & Talis, V. (2016). Listening Versus Looking: Learning About Dynamic Complex Systems in Science Among Blind and Sighted Students. 12th International Conference of the Learning Sciences, 20-24 June, 2016, Singapore.


שחף טל - מתכוננים לאתגרים דרך משחק
הגברת תחושת מסוגלות באמצעות משחק.  פרוייקט של תואר ראשון במסגרת תכנית המצטיינים.

אלון הירש: רוכבים עם חלקיקים   Biking with Particles
מודלים ללמידה על אוירודינמיקה של רכיבה אופניים שיתופית לצורך עיצוב טקטיקות רכיבה בדבוקה במסגרת תחרות טריאתלון


Hirsh, A., & Levy, S.T. (2013). Biking with Particles: Junior triathletes’ learning about drafting through exploring agent-based models and inventing new tactics. Technology, Knowledge and Learning, 18, 9-37.
 


הגיל הרך
 
סלאם קודסי: בניה חופשית בגנים אנתרופוסופיים ובגנים רגילים


Kodsi, S . & Levy, S.T. (2017). Cognitive developmental aspects of constructive play in Normal and Waldorf Preschools: Technologies & Human Development. The 47th Annual Meeting of the Jean Piaget Society conference, San Francisco, June 8–10, 2017.


 ביאן מסארווה, הנחיה עם פרופ׳ חגית הל-אור: פיתוח אוריינות חישובית בקרב ילדים גן באמצעות פעילויות לא ממוחשבות (CS Unplugged)
 
דניה זקס: התפתחות ההבנה של מערכות חברתיות ופיזיקליות בקרב ילדים צעירים


 
סימולציות שיתופיות
 
ד״ר אילון לנגבהיים (מכון ויצמן, שותף) ואילת שוחט (הנחיה) - אני חלקיק, אנחנו חומר - MeParticle WeMatter
לימוד על מבנה החומר (נוזל, גז) דרך משחקי תפקידים.  סימולציה שיתופית/קבוצתית ללמידה על מבנה החומר ומעברי פאזה דרך התנסות כחלקיק בין חלקיקים.  המחקר בוחן את היתרונות היחסיים של diving in and stepping out in (להיות חלק מן הסימולציה, להסתכל עליה מבחוץ) ללמידה


Langhebeheim, E., & Levy, S.T. (2016).  ConfChem Conference on Interactive Visualizations forChemistry Teaching and Learning: Learning by Being – Playing Particles in the MeParticle-WeMatter Simulation. Journal of Chemical Education, 93(6), 1145-1147.


תמי גבאי: נהיגה בפקקים - TrafficJams!
פקקי תנועה - נוהגים ביחד בתנועה צפופה כדי ללמוד את תכונות הזרימה ודרכים להשפיע עליה, וחוקרים דרכים להגברת מהירות הנסיעה


Levy, S.T., Peleg, R., Ofeck, E., Tabor, N., Dubovi, I., Bluestein, S., & Ben-Zur, H. (submitted revision). Multiple Social Activities within a Constrained Responsive Environment: Discovering Principles of Congestion by Driving in Traffic Jams. Instructional Science.


 עינת פראים (לשעבר לייקין): עיר רפאים Ghost Town
לימוד גאוגרפיה עירונית של בידול והתפשטות עירונית דרך חקירת מודלים וסימולציות


Leikin, E., Almog, H., & Levy, S.T. (2010). Cross-domain learning about complex systems: Exploring models and participatory simulations for learning systems' concepts in ecology and geography (poster). Chais Conference on Instructional Technologies Research. Open University, Israel, February 10, 2010.

Menu