שירה בלייכרברכות לשירה בלייכר, דוקטורנטית בחוג ללקויות למידה, בהנחיית בהנחיית פרופ' מיכל שני ופרופ' תמי קציר מהחוג ללקויות למידה ומרכז אדמונד י. ספרא לחקר המוח בלקויות למידה בפקולטה לחינוך, על זכייתה במלגה ע"ש זלמן ארן לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך לשנת 2018 (במסגרת תכנית "מלגות המדען הראשי לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך", אשר הינה תכנית המופעלת על-ידי משרד החינוך באמצעות לשכת המדען הראשי. מטרת התכנית פיתוח תשתיות ידע עדכניות אשר יתנו מענה לאתגרי המעשה החינוכי במאה ה- 21 ויתמכו בקידום מדיניות משרד החינוך).

 
המלגה ניתנה במסגרת ביצוע עבודת דוקטורט בנושא:

Academic Emotions in the Process of Reading Comprehension Tasks: Contribution to Achievements in Fourth and Fifth Grade Good and Poor Comprehenders

המחקר עוסק ברגשות אקדמיים, קרי רגשות הנחווים במסגרת ביצוע משימות אקדמיות בתחום הבנת הנקרא, ותרומתם להישגים במטלות אלו בקרב מבינים טובים וחלשים בכיתות ד'-ה'.
תקציר המחקר:

Cognition and emotion represent different aspects of the human experience, with constant, dynamic interactions between them (Kleres, 2011). Over the past two decades, an increasing number of studies have addressed the role of emotions in education, based on the recognition that emotional characteristics constitute an important component of the educational environment (Pekrun & Linnenbrink-Garcia, 2014). In this context, Katzir and Primor (in process) recently suggested an integrative model of the reading comprehension (RC) process, in which cognitive and emotional aspects work together.
 RC is an essential educational skill that enables learning and acquisition of new knowledge in a wide range of academic domains. Various theories attempting to define and explain the reader abilities underlying RC tend to emphasize the contribution of linguistic and cognitive skills (Gough & Tunmer, 1986; Kintsch, 1998; 2012; Perffeti, 2007). However, emotional variables stemming from interactions between characteristics of the reader, the text, and the task also contribute to RC (e.g. motivational factors, reading self-concept, perception of and attitudes toward reading capability, reading anxiety and preoccupation) among others (Blicher, Feingold, & Shany, 2017; Chapman & Tunmer, 2003; Conlon et al., 2006; RAND, 2002).
The emotional variables examined in the context of RC thus far do not span the entire set of emotions, termed academic emotions, known to be associated with various aspects of the educational environment. The present study will therefore focus on a broader range of emotional measures, including positive and negative factors directly related to learning and performance in RC tasks. Specifically, the current study will address attempt to expand the research literature in three primary areas:
1)    The contribution of positive and negative academic emotions to RC tasks.
2)    The dynamic effects of academic emotions, over the course of RC task performance.
3)    The contribution of positive academic emotions to RC task performance.

כריכת הספרהפקולטה לחינוך מברכת את פרופ׳ דני בן-צבי, מהחוג לחינוך מתמטי ומהחוג ללמידה, הוראה והדרכה, על יציאתו לאור של ספר חדש בעריכתו. הספר "International Handbook of Research in Statistics Education" מחזק את המקום של החינוך הסטטיסטי כתחום דעת ומחקר מבוסס. כמו כן הספר מספק מגוון נקודות מבט על חינוך סטטיסטי ובוחן פרקטיקות קיימות בחינוך סטטיסטי ומציע כיווני התפתחות לעתיד לבוא.

הספר החדש, הראשון מסוגו בתחום החינוך הסטטיסטי, מקשר בין הפרקטיקות של סטטיסטיקה ושל סטטיסטיקאים ובין ההוראה והלמידה של התחום. הספר, שנערך על ידי פרופ' דני בן-צבי כעורך ראשי בשיתוף עםKatie Makar  ו- Joan Garfield, כולל תרומות ממומחים בינלאומיים מתחומי דעת שונים. בעידן של עולם משתנה עבור מחנכים ומורים בתחום הנתונים והמידע, פרקי הספר מציגים תמונת מצב מקיפה מפרספקטיבה היסטורית תוך צילום מצב עכשווי והצעת כיווני התפתחות לעתיד לבוא. בין הנושאים הכלולים בספר: אתגרים בהתפתחות מקצועית של מורים, שימוש בכלים טכנולוגיים חדשניים ללמידה ולהוראה של סטטיסטיקה, עיצוב סביבות למידה, שינוי תכניות לימוד, שיטות להערכה של לומדים, ועוד.

לצפייה בדף הספר באתר Springer לחץ כאן (בחלון חדש)

לצפייה בתוכן העיניינים של הספר לחץ כאן (בחלון חדש)

 

הדוקטורנטית היאם נסרלאדיןברכות להיאם נסראלדין, דוקטורנטית מהחוג ללמידה הוראה והדרכה, בהנחיית פרופ' לילי אורלנד-ברק וד"ר צפריר גולדברג על זכייתה ב"מלגת המדען הראשי ע"ש זלמן ארן לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך". לאחר תהליך מיון קפדני שכלל הצגת המחקר בפני ועדת שיפוט, זכתה היאם במלגת קיום יוקרתית.
מחקרה של היאם עוסק בקשר בין למידת מורים חדשים וביצועי הוראה מתוך נקודת מבט אקולוגית.
תכנית "מלגות המדען הראשי ע"ש זלמן ארן לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך" הינה תכנית המופעלת על-ידי משרד החינוך באמצעות לשכת המדען הראשי. מטרת התכנית פיתוח תשתיות ידע עדכניות אשר יתנו מענה לאתגרי המעשה החינוכי במאה ה-21 ויתמכו בקידום מדיניות משרד החינוך.

צילום כריכת הדוחברכות חמות לפרופ' יעל קלי, פרופ' דני בן-צבי, ד"ר שרית ברזלי, ד"ר חגי קופרמינץ, ד"ר יותם הוד וד"ר אורנית שגיא על פרסום דו"ח בנושא פדגוגיות חדשניות - Innovating Pedagogy 2017.
הדו"ח הינו תוצר של שיתוף פעולה בין מרכז המצויינות LINKS-ICORE ובין האוניברסיטה הפתוחה באנגליה בהשתתפות חוקרים בינלאומיים נוספים.
פרסום זה הינו הדו"ח השישי בסדרה של דו"חות המתמקדים בצורות חדשות של למידה, הוראה והערכה, במטרה להדריך מורים וקובעי מדיניות בעידן של חדשנות. הדו"ח מציע עשר פדגוגיות חדשניות הקיימות כבר, אך עדיין אין להן השפעה מעמיקה על עולם החינוך. הוא מכיל את המידע העכשווי ביותר בתחום קהילות למידה בעידן המידע והטכנולוגיות.
הדו"ח מתורגם בימים אלו לעברית ולסינית.

לצפייה בדוח המלא:Innovating Pedagogy 2017 (קובץ PDF בחלון חדש)

לצפייה בגרסה מקוצרת של הדו"ח (בחלון חדש)

קישור להודעה הרשמית על הדו"ח מטעם האוניברסיטה הפתוחה באנגליה (בחלון חדש)

כתבה על הדו"ח בTimes Higher Education (בחלון חדש)

Menu