ראש המגמה: ד"ר ליאת גולדפרב

 מגמת לימודים "מוח ולמידה" נפתחה במסגרת החוג ללקויות למידה ומרכז אדמונד י. ספרא שבאוניברסיטת חיפה במטרה לתת מענה לצורך בהכשרה מדעית מחקרית ולימודים מתקדמים לסטודנטים המבקשים להתמחות ברמת מערכות המוח (systems approach) בתחום לקויות הלמידה ותהליכי למידה תקינים. 

התוכנית מיועדת לתלמידי מחקר לתואר שני שלהם עניין במבט רב-מערכתי על האדם כיצור לומד ובנוכחות לקויות התפתחותיות ומצבי חוסר.

תוכנית הלימודים מאפשרת העמקה תיאורטית ומחקרית בטווח החיים:

1)    בתחום ההתנהלות הנוירו -התנהגותית בשלב המוכנות ללמידה (הגיל הרך). במיקוד על תהליכים מוטורים ,קשב, תפיסה זיכרון והשפעת סביבה ותורשה על קשיי למידה והתפתחות למידה תקינה. 

2)    התנהלות הנוירו-התנהגותית של מיומנויות הלמידה הפורמאליות (מכתה א' ועד מבוגרים). במיקוד על התפתחות לקויה ותקינה של מיומנויות קריאה, כתיבה, חשבון, פתרון בעיות ושפה שנייה וביטוי רגשי. 

הכשרת הסטודנטים והפעילות המחקרית מתנהלים גם בשילוב כלי מחקר עדכניים  המצויים במעבדות המחקר שבחוג ובמרכז אדמונד י. ספרא כמו מכשור אלקטרופזיולוגי (EEG-ERP ,(FNIRS , מכשור לניטור תנועות עיניים , מכשור לבחינת הפעילות המוטורית ודימות מוח (FMRI) בשילוב עם הקריה הרפואית רמב"ם.

תלמידי המגמה משולבים במעבדות המחקר בכל ימות השבוע. התואר הוא במסלול א'  עם כתיבת עבודת גמר מחקרית-תזה .

 

תנאי קבלה

- ממוצע ציוני תואר ראשון של 85 לפחות
- ציון 85 לפחות במבחן קבלה באנגלית - למידע נוסף לגבי בחינת הכניסה באנגלית והתאריכים לחץ כאן
- 2 המלצות אקדמיות
- טופס התקשרות מנחה לתזה

 

משך הלימודים
הלימודים הינם במסלול א' במשך שנתיים- 4 סמסטרים בהיקף של 30 שש"ס.

עם זאת, התלמידים יכולים ללמוד שנה נוספת שבמסגרתה יסיימו את כתיבת עבודת הגמר המחקרית-תזה ויגישו אותה לשיפוט.

הרכב תוכנית לימודים במגמה מוח ולמידה:

 

 

 

חובה שנה א'

308.4170 נוירוביולוגיה של הקוגניציה)

2 שש"ס

308.4140 התפתחות תקינה ולקויה של השפה

2 שש"ס

308.4141 אורתוגרפיה קריאה וליקויי קריאה

2 שש"ס

308.4171 מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ"א

4 שש"ס

קורס חובה הקשור לנושא המחקר (מהחוג או מחוץ לחוג) באישור המנחה

(עיבוד המספר, קשב והפרעות קשב, התפתחות תקינה ולקויה של השפה, בלשנות בשפה העברית, וכו')

2 שש"ס

 

סה"כ שנה א'

12 שש"ס

 

308.4099 סמינר תזה

2 שש"ס

 

חובה שנה ב'

225.4007 כתיבה מדעית

2 שש"ס

308.4180 שיטות ניתוח ERP + fMRI

4 שש"ס

308.4191 ניתוחים סטטיסטיים מתקדמים

2 שש"ס

308.4157 למידה, ידיעה, הבנה

4 שש"ס

*סמינריון אחד (ניתן לקחת בשנה א' סמסטר ב')

4 שש"ס

סה"כ שנה ב'

18 שש"ס

סה"כ

30 שש"ס

 

 

 

 

מערכת התוכנית למוח ולמידה - שנה״ל תשע״ח - שנה א׳ (בחלון חדש)

מערכת התוכנית למוח ולמידה - שנה״ל תשע״ח - שנה ב׳ (בחלון חדש)

Menu