מ.א בהוראה האנגלית כשפה זרה

תכנית משותפת לחוג ללמידה, הוראה והדרכה ולחוג לשפה וספרות אנגלית.

מטרת הלימודים
מטרת הלימודים לתואר שני בהוראת האנגלית כשפה זרה היא להעמיק את ההשכלה של התלמידים בנושאים הקשורים בתהליכי הוראה ולמידה של הוראת אנגלית כשפה זרה, תוך התמחות בתיאוריות הפסיכולוגיות, הפדגוגיות, הפילוסופיות והבלשניות המנחות תהליכים אלו ועל רקע מבנה הדעת של המקצועות. בתכנית ירכשו התלמידים במשולב כלי מחקר וניתוח, בעזרתם יוכלו לרכוש ולפתח ידע עיוני, מחקרי ויישומי בנושאים השונים ובכך לקדם את התחום התיאורטי ואת ביטויו בשדה. בכך מכשירה התכנית מנהיגות מדעית ופדגוגית להוראת האנגלית כשפה זרה ולמחקר של ההיבטים הקשורים בכך.

מבנה הלימודים

הלימודים יתקיימו בשני מסלולים: מסלול א' הכולל כתיבת עבודת גמר מחקרית ובו צובר התלמיד 32 שש"ס (מתוכם כתיבת 2 סמינריונים, אחד בחוג ללמידה, הוראה והדרכה ואחד בחוג לשפה וספרות אנגלית) ומסלול ב' הכולל בחינת גמר ובו צובר התלמיד 40 שש"ס (מתוכם כתיבת 3 סמינריונים, אחד בחוג ללמידה, הוראה והדרכה ואחד בחוג לשפה וספרות אנגלית והשלישי לפי בחירת התלמיד). 


בחינות ותנאי מעבר בשני המסלולים

ציון מעבר בקורס מ"א הוא 70. זכאי לתואר מ"א הוא תלמיד שהשיג ציון ממוצע של 76 לפחות.

הוועדה החוגית לתואר שני של החוג שומרת לעצמה את הזכות להעביר תלמיד ממסלול א' למסלול ב' על סמך הישגיו הלימודיים.

תלמיד הלומד במסלול א' חייב לקבל ציון 76 לפחות בעבודת הגמר לתואר שני.

תלמיד הלומד במסלול ב' חייב לעבור את בחינת הגמר בציון 76 לפחות.

אין ללמוד יותר משני קורסים אצל אותו המרצה.

אם התלמיד קיבל יותר מציון "נכשל" אחד במשך לימודיו, או במידה והישגיו הלימודיים נמוכים באופן כללי, ימליץ החוג בפני הרשות ללימודים מתקדמים על הפסקת לימודיו.

תנאי הקבלה
א. ללימודי התואר השני בהוראת האנגלית כשפה זרה יתקבלו תלמידים בעלי תואר בוגר באנגלית בחוג לשפה וספרות אנגלית בציון של 80 לפחות ובחוג להוראה בציון של 80 לפחות או בעלי תעודת הוראה בציון של 80 לפחות.
ב. רשאים להגיש מועמדותם גם תלמידי תעודת הוראה באנגלית במסלול הדו-שנתי שסיימו שנה א' בציון של 80 לפחות ובעלי ציון ממוצע של 80 לפחות בחוג לשפה וספרות אנגלית. מעמדם יהיה "על תנאי" עד לסיום תעודת ההוראה בציון של 80 לפחות. 
ג. רשאים להגיש מועמדות גם תלמידים בעלי ממוצע של 76 – 79 בחוג לשפה וספרות אנגלית במידה והם בעלי ניסיון בהוראה של 3 – 5 שנים לפחות בחטיבת הביניים או בחטיבה העליונה. 
ד. במקרים מסוימים יתקבלו תלמידים שיש להם רשיון הוראה במקום תעודת הוראה בתנאי שיהיו בעלי ניסיון של 5 שנים לפחות בהוראת האנגלית בבית-הספר העל-יסודי.
ה. תינתן עדיפות לבעלי נסיון בהוראה.
ו. במקרים מסוימים יידרשו התלמידים להשלמות.
ז. מועמדים שבמהלך לימודי הב"א לא למדו סטטיסטיקה, יחויבו בהשלמה בתחום זה.
ח. מועמדים בעלי תואר B.Ed חייבים להגיש מסמכים שיש בהם ציון משוקלל לתואר ראשון. הם יחויבו בבחינת כניסה באנגלית ובמידה ויעברוה הדרישה להשלמות תתבסס על היקף השעות ותכני הלימוד בקורסים שהשתתפו בהם במסגרת לימודי ה-B.Ed.
ט. ועדת המ"א של התוכנית רשאית לדרוש בחינת כניסה בכתב ו/או ראיון אישי.
י. המועמדים חייבים לעמוד גם בתנאי הקבלה של החוג ללמידה, הוראה והדרכה.
יא. מועמד בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב לעמוד בבחינות ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה, כתנאי לקבלתו ללימודים.
יב. מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה- GRE.

הרשמה ומידע נוסף

המועמדים מוזמנים לשוחח עם יו"ר הועדה החוגית, פרופ' בתיה לאופר בחוג לשפה וספרות אנגלית ופרופ' פרימה אלבז-לוביש בחוג ללמידה, הוראה והדרכה.

לחץ להורדת מערכת שעות תשע"ו במגמה להוראת האנגלית כשפה זרה

לצפייה בהוראות רישום בפורטל (תשע"ו) לחצו כאן

Menu