מלגות קרן וולף תשע"ח קול קורא , טופס ניתן להגיש מועמדות עד יום ראשון 4.2.2018

מלגה להשתלמות בתר דוקטורט בתחום מדעי החיים בחו"ל קול קורא ההרשמה תתבצע אונליין בין התאריכים 14/1/18-14/3/18

מלגות בתר-דוקטורט של המרכז לחקר ההיסטוריה של הים התיכון לשנה"ל תשע"ח קול קורא ניתן להגיש מועמדות עד 15.3.2018

מלגה לקורס קיץ בתחום הביומטריה לתלמידי תואר שני קול קורא ניתן להגיש מועמדות עד 18.1.2018

Menu