לשכת המדען הראשי במשרד החינוך מחפשת תלמיד/ה לתואר שלישי, עם ניסיון במחקר איכותני (בדגש על תחום החינוך) לפרויקט קטן וקצר מועד (בין  80-100 שעות).

העבודה תכלול קיום ראיונות וניתוחם (כ-15 ראיונות) וניתוח שאלונים.

תינתן עדיפות למי שמתגורר בסביבות העיר חיפה כיוון שמרבית הראיונות יתקיימו בעיר וסביבותיה.

לפרטים, ניתן ליצור קשר עם מורן ישראל במייל moranis@education.gov.il

Menu