שלום רב,
למחקר בנושא הערכה של תוכניות התערבות להורים בסיכון לילדים בגיל הרך אשר ייערך ב"מרכז לחקר התפתחות הילד" באוניברסיטת חיפה דרושות/ים עוזרי מחקר - סטודנטיות/ים לתואר שני או סטודנטיות/ים לתואר ראשון בשנה השנייה או השלישית ללימודיהן/ם, דוברי אמהרית.
המחקר כולל תצפיות וראיונות עם הורים לתינוקות ולפעוטות, והוא יתקיים ברחבי הארץ. קיימת אפשרות לכתיבת עבודת תזה במסגרת המחקר. *
המעוניינים מתבקשים לשלוח קורות חיים למרכז לחקר התפתחות הילד לכתובת המייל:
child-dev@labs.hevra.haifa.ac.il
כתיבת עבודת תזה במסגרת המחקר מותנת באישור ועדה חוגית של החוג ייעוץ והתפתחות האדם*
באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu