• גליק שמעוני גיל, מר אחראי על אתרי האינטרנט ומעבדות הלמידה בפקולטה לחינוך, מרצה הקורס המתוקשב מיומנויות מחשב
    שעת קבלה: בתיאום מראש, הפקולטה לחינוך
    Phone: 04-8249365 (53365)
באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu