• הרשקוביץ קורינה, גב' ראש מנהל הפקולטה לחינוך
  בתיאום מראש, הפקולטה לחינוך
  Phone: 04-8240894 (52894)
 • הייט, בן נעים מיכל, גב' מזכירות יה"ל
  ימים א'-ה', 12:00 - 09:00, הפקולטה לחינוך
  Phone: 04-8249022 (53022)
 • האס אורטל, גב' מרכזת ועדת האתיקה, מרכזת מערכת כתבי העת של הפקולטה, מזכירת המחלקה ללימודי המשך והתפתחות מקצועית בחינוך
  שעות קבלה: בתיאום מראש, המחלקה ללימודי המשך
  Phone: 04-8249368 (53368)
באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu