• ודאי רויטל, גב' מרכזת המחלקה ללימודי המשך
  בתיאום מראש, המחלקה ללימודי המשך
  Phone: 04-8240868 (52868)
 • וולקן קרן, גב' עוזרת מנהלית לראש החוג לחינוך מיוחד
  ימים א' - ה' בין השעות 11:00-13:00, החוג לחינוך מיוחד
  Phone: 04-8249356 (53356)
 • וולסקי אירנה, גב' מזכירת המחלקה ללימודי המשך והתפתחות מקצועית בחינוך
  בתיאום מראש, המחלקה ללימודי המשך והתפתחות מקצועית בחינוך
  Phone: 04-8240208 (52208)
באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu