• טאטי מירי, גב' עוזרת מנהלית לראש החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך
    ימים א'-ה', 13:00 - 11:00, החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך
    Phone: 04-8249067 (53067)
  • טויבי גלי, גב' מזכירות החוג למדעי הלמידה וההוראה
    ימים א' - ה' בין השעות 11:00-13:00, החוג למדעי הלמידה וההוראה
    Phone: 04-8240889 (52889)
באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu