• מישורי בכמן יעל, גב' מרכזת תארים מתקדמים בחוג למדעי הלמידה וההוראה
    ימים א' - ה' בין השעות 11:00-13:00 , החוג למדעי הלמידה וההוראה
    Phone: 04-8288380 (58380)
  • מיכאל אבי, מר רכז מחשבים אישיים
    בתאום מראש, הפקולטה לחינוך
    Phone: 04-8249259 (53259)
באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu