• סגל עדי, גב' מזכירות החוג לייעוץ והתפתחות האדם
    ימים א'-ה', 11:00 - 13:00, החוג לייעוץ והתפתחות האדם
    Phone: 04-8249150 (53150)
  • סירוטה ויקי, גב' עוזרת מנהלית לראש החוג למדעי הלמידה וההוראה
    ימים א' - ה' בין השעות 11:00-13:00, החוג למדעי הלמידה וההוראה
    Phone: 04-8249086 (53086)
באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu