• פוריאן סמדר, גב' עוזרת מנהלית לראש החוג לחינוך מתמטי
    ימים א' - ה' בין השעות 11:00-13:00, החוג לחינוך מתמטי
    Phone: 04-8249122 (53122)
  • לירון פרידס עטיאס, גב' עוזרת מנהלית לראש החוג לייעוץ והתפתחות האדם
    ימים א'-ה', 11:00 - 13:00, החוג לייעוץ והתפתחות האדם
    Phone: 04-8249726 (53726)
באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu