• רונן אילנה, גב' עוזרת מנהלית לראש החוג ללקויות למידה
    בתיאום מראש, החוג ללקויות למידה
    Phone: 04-8240858 (52858)
  • רהב חבל נטלי, גב' אחראית מזכירות פקולטה ומינויים אקדמיים
    שעות קבלה: בתיאום מראש, הפקולטה לחינוך
    Phone: 04-8240893 (52893)
באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu