תחומי התמחות:

התקופה ההתפתחותית שבה אני עוסקת היא גיל ההתבגרות ובגרות המתהווה, שבתפיסה העכשוית משתרע על פני טווח גילים רחב (מהכתות העליונות של בית הספר היסודי ועד סיום השירות הצבאי). במסגרת תקופה זו עיקר העניין המחקרי שלי הוא
(1) אוריינטציית עתיד גורמיה ותוצאותיה
2) מעורבות הורים ואחים במשימות התפתחותיות עיקריות כמו לימודים והישגים, יחסים חברתיים, והתנהגות נורמטיבית, בהקשרים חברתיים-תרבותיים שונים.

פרופ' מן המניין (אמריטה)

תמונת איש קשר
חדר 638, בניין חינוך ומדעים בתיאום מראש החוג לייעוץ והתפתחות האדם
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
04-8288341 (58341)

קישורים

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu