שם הסטודנט

שם המנחה

נושא עבודת הדוקטורט בעברית

שנת סיום

1

שני חסיד סלע

ד"ר שירי לביא

החופש להצליח? הקשר בין חזון ותחושת משמעות של המנהל והמורים לתפקוד ורווחה של באי בית הספר: התפקיד המתערב של אוטונומיה ומסוגלות צוות בית הספר.

בתהליך

2

עביר ח'שיבון

פרופ' קלרה סבג

מסלולי הוראה של מורים בחינוך הכללי והמשולב וזיקתם לעמדות כלפי בית הספר וכלפי רפורמת ההכלה בחינוך המיוחד: התפקיד המתווך של הערכות הצדק המכוונות לפרט והמכוונות לאחר, והתפקיד המתערב של תרבות תחום הדעת

בתהליך

3

מירי אבירם

ד"ר אביהו שושנה

הכנה לבגרות: אתנוגרפיות של חינוך, מעמד והון תרבותי בבית ספר תיכון ממלכתי ותיכון אלטרנטיבי ממעמד כלכלי חברתי בינוני-גבוה

בתהליך

4

בוריס גורביץ

ד"ר אביהו שושנה

תרבות, חינוך והיעשות סובייקט בבית ספר דיאלוגי

בתהליך

5

מהא יחיא

ד"ר איימן אגבאריה

חינוך לדמיון ספרותי, פוליטי ודתי, בבית הספר הערבי: חסמים, אפשרויות ומתחים

בתהליך

6

עדו פלזנטל

ד"ר איימן אגבאריה

האפשרות ואי-האפשרות של חינוך פוליטי אסלאמי מערבי: ניתוח שיח ביקורתי בהגות הפוליטית של מוחמד ארכון, עבד אלכרים סרוש וטארק רמדאן

בתהליך

7

נוי אליהו

פרופ' אנית סומך

הבנת התופעה של לחץ להתנהגות אזרחית מגישת דרישות-משאבים: מודל מתערב-מתווך

בתהליך

8

סמדר מורס

ד"ר איימן אגבאריה

ספרות, פוליטיקה וחינוך: הילכו שלושתם יחדיו?!

בתהליך

9

עימאד ג'ראיסי

ד"ר איימן אגבאריה

מסלולים להתפתחות אליטה מובילה בחברה הערבית הפלסטינית בישראל: תנועות הנוער, השלטון המקומי והחברה האזרחית

בתהליך

10

צח שמואלי

ד"ר איימן אגבאריה

חינוך צעירים וצעירות במכינות קדם-צבאיות בישראל: דילמות ואתגרים של חינוך לאתיקה ולמוסר לקראת השירות הצבאי

בתהליך

11

רים ג'בארין

ד"ר אביהו שושנה

היעשות אליטה ערבית בישראל: חינוך, מעמד וסובייקטיביות בבית- ספר ערבי, פרטי, ממעמד כלכלי- חברתי גבוה

בתהליך

12

מתן גזית

ד"ר לטם פרי חזן

ממשקים וקונפליקטים בין סוגי שיח בהשתתפותם של בני נוער בסיכון בתהליכי קבלת החלטות קולקטיביות.

בתהליך

13

סחר עמורי נדאף

ד"ר שירי לביא

התפתחות חוזקות אופי במהלך ובעקבות משבר הקורונה: חקר תהליכים של שינוי חיובי

בתהליך

14

אורנה חורי

ד"ר אביהו שושנה

"השינוי במדיניות משרד החינוך בחוק החינוך המיוחד ומשמעותו בקרב הורים ומורים"

בתהליך

15

אימאן נעמה

ד"ר שירי לביא

משמעות האכפתיות בהוראה: הקשר בין אכפתיות ותחושת משמעות של מורים לבין הביטחון העצמי, הרווחה הנפשית, והמוטיבציה של תלמידיהם.

בתהליך

16

ויסאם איוב

ד"ר שירי לביא

מודל אינטגרטיבי לגורמים ותהליכים המנבאים הצלחה בבתי ספר מקצועיים: מחקר מפרספקטיבה של תאוריית ההכוונה העצמית.

בתהליך

17

לילך גרינפלד- יונה

פרופ' קלרה סבג

מחקר אתנוגרפי על תהליכי השילוב וההכלה של ילדי צד"ל במערכת החינוך הישראלית

בתהליך

18

תמיר ארז

ד"ר אביהו שושנה

פנומנולוגיה של היעשות סובייקט באמצעות חינוך, ספורט וסובייקטיביות בהקשרים תרבותיים שונים

בתהליך

19

פנינה גל-יעקב

ד"ר אביהו שושנה

עבודת מיון, אבחון קליני וסלקציה חברתית בחינוך: אתנוגרפיות של וועדות השמה לחינוך מיוחד

בתהליך

20

יעל סקורקוביץ

ד"ר דבי גולדן

אזרחיות שוות: ההשתתפות בקבוצה לדיאלוג בין תרבותי כאמצעי להכללה חברתית עבור ישראליות ממוצא אתיופי וישראליות ותיקות המתגוררות בפריפריה

בתהליך

21

אדווה עמרמי

פרופ' קלרה סבג

הקשר בין סגנונות מנהיגות, תפיסות צדק ארגוני וזיקות אזרחיות בתנועות נוער: התפקיד המתערב של קוד החינוך הבלתי פורמאלי

בתהליך

22

אילנית פינטו-דרור

ד"ר אביהו שושנה

היעשות אליטה: אתנוגרפיות של חינוך, מעמד וסובייקטיביות בבית-ספר פרטי ממעמד כלכלי-חברתי גבוה

בתהליך

23

שי קציר

ד"ר לטם פרי חזן

רפורמות חינוכיות בבתי ספר חרדיים לבנים

בתהליך

24

שירן גרמן

ד"ר לטם פרי- חזן,

ד"ר אביהו שושנה

The use of mobile phones by young children of low class: Barriers socioeconomic to the development of rights consciousness and educational implications

בתהליך

25

רותם קפלן

ד"ר דבי גולדן

אפשרויות קיומו של "דיאלוג" במוסד חינוכי מחקר אתנוגרפי על ביה"ס תיכון דיאלוגי בישראל

בתהליך

26

טל ניר

ד"ר לטם פרי חזן

היבטים דתיים ותרבותיים במימוש הזכות להשתתפות במועצות תלמידים ונוער

בתהליך

27

נחי משעול שאולי

ד"ר אורן גולן,

 ד"ר אביהו שושנה

אורתודוקסיה בעידן הדיגיטלי: השימוש בניו-מדיה ותמורות בזהות החרדית בישראל

בתהליך

28

ליהי רוזמן פפיר

ד"ר דבי גולדן,

 פרופ' קלרה סבג

מתנות קטנות - ההיבטים השונים שבנתינה של הורים לילדים: ממניעים ועד פרקטיקות - מחקר אתנוגרפי

בתהליך

29

אופיר שפר

פרופ' קלרה סבג,

 ד"ר אורן גולן

מגדר ומנהיגות בחינוך הבלתי פורמאלי: דפוסי מנהיגות בקרב נערות בתנועות נוער בישראל

בתהליך

30

אלינה פרנטסמן-ספקטור

ד"ר אביהו שושנה

מדיניות חברתית-טיפולית ומושג העצמי בקרב בוגרים אשר הוגדרו בנערותם כ"נוער בסיכון"

בתהליך

31

עמית רוטמן-צור

ד"ר דבי גולדן

החינוך הייחודי בישראל: מחקר אתנוגראפי על תהליך הקמתו של בית ספר דמוקרטי

בתהליך

32

דליה בירני נסראלדין

ד"ר אנית סומך

מודל מתווך- מתערב להבנת הקשר בין ההון הפסיכולוגי של מנהלי בתי ספר לבין תוצרים ארגוניים.

בתהליך

33

אור סביון

ד"ר שירי לביא

 

ללמד את מי שאתה: השפעת מיומנויות חברתיות- רגשיות של המורה על אותן מיומנויות אצל התלמידים.

בתהליך

34

עדן וייבל- טל

ד"ר לטם פרי- חזן

שיח של מורים בישראל ומעמדם החברתי

 

בתהליך

35

ראניה כרייני- עונאללה  

ד"ר אנית סומך

לחץ אזרחי צוותי כמתווך בין מנהיגות כריזמטית לתוצרים צוותיים: מודל מתערב-מתווך

בתהליך

36

עידן זק – דורון

ד"ר לטם פרי-חזן

הליכי משמעת משתפים בבתי ספר: פרספקטיבה של זכויות אדם

בתהליך

 

 

 

שם הסטודנט

שם המנחה

נושא עבודת הדוקטורט בעברית

שנת סיום

1

תמר אוגד

ד"ר אביהו שושנה

ומה שלקחתי איתי משם..." החוויה הבית ספרית: מקומה בסיפורי חיים ובתהליכי כינון זהות של צעירים בני 35-40

2020

2

חן יערי

ד"ר דבי גולדן

קווים לדמותה של הורות בורגנית עכשווית: מקרה המשפחות המטיילות בהודו

2020

3

איילת אגוזי

ד"ר אנית סומך

מודל מתווך- מתערב להבנת השלכות נחשונים על חדשנות בבתי ספר

2019

4

מאיה בוטוין

פרופ' רבקה   איזיקוביץ'

תנאים אופטימאליים להצמחת הבוגר הרצוי של החינוך הפנימייתי בכפרי נוער בישראל: חקר קהילה מחנכת.

2019

5

ענת בר

ד"ר אנית סומך

פיתוח מודל אינטגרטיבי להבנת למידה ארגונית: למידה ארגונית מוכוונת פנים ולמידה מוכוונת חוץ כמתווכות בין משתנים מקדימים לבין תוצרים ארגוניים

2019

6

סולומון דניאל

ד"ר קלרה סבג

חשיפה לתרבויות שונות, אינטליגנציה תרבותית וההשלכות על אזרחות גלובלית, הון תרבותי והון חברתי: המקרה של בני נוער ישראלים

2018

7

אורית שני

ד"ר אנית סומך

פיתוח מודל להבנת החוסן הבית ספרי: זיהוי המשתנים המקדימים ומשתני התוצאה

2018

8

קרן קדוש

ד"ר זהבה רוזנבלט

ניצול שעות הוראה במערכת החינוך: מיפוי התופעה ובחינת הקשר לתכונות פרופסיונאליות של מורים ולתמיכה בית ספרית נתפסת ברמות כתה שונות

2018

9

שלומית אטיאס

פרופ' תמר כתריאל

השיח במסגרת של ה"חינוך על ישראל" בארה"ב ובאוסטרליה

2017

10

הדס נצר-דגן

פרופ' תמר כתריאל, ד"ר דבי גולדן

"אי של ילדות"? הבנייה של ילדות במוזיאון הילדים הישראלי.

2017

11

אירית דניאל

פרופ' רבקה איזיקוביץ

המשכיות או למידה מחדש? ילדי תרבות שלישית בישראל, התמודדות עם מעברים בין תרבותיים.

2015

12

הלה ברגר

ד"ר יאיר ברזון

נוכחות מנהיגותית - פיתוח מבנה ובחינת השלכותיו על תוצאות בית ספריות

2015

13

סיגלית ברגר

ד"ר זהבה רוזנבלט

השלכותיה החיוביות והשליליות של נשיאה באחריות  (Accountability) על עבודת המורה, וההשפעה המתערבת של מאפייני אישיות ומאפייני תפיסת התפקיד.

2015

14

רימא דעאס

ד"ר יאיר ברזון

השפעת מיומנויות מנהיגות של מנהלי בתי ספר על תהליכים ארגוניים ותוצאות בהקשר של רפורמה חינוכית

2014

15

סמדר גלעד

פרופ' אנית סומך

היום שאחרי-השלכות הטמעת חדשנות פדגוגית-ארגונית בבתי ספר ניסויים על האפקטיביות הארגונית לאחר סיום התהליך: ההשפעה המתערבת של מאפייני המנהל ואקלים תומך חדשנות.

2013

16

שוש דוידסון

פרופ' תמר כתריאל, פרופ' נורית בירד דוד

חישוב והתחשבות – חינוך לצרכנות בקרב מתבגרים צעירים

2012

17

גלעד גולדשמידט

פרופ' רבקה איזיקוביץ

בוגרי בית ספר ולדורף בחברה הישראלית- מבט של עשור

2012

18

ליאת ביברמן שלו

פרופ' קלרה סבג,

ד"ר נורה רש

בין תחומי דעת לבין שיפוטי צדק: תרבות תחום הדעת וזיקתה לפרופיל מורה בחלוקת ציונים.

2012

19

פסקל בן עוליאל

פרופ' אנית סומך

ניהול סף בצוותי ניהול: חקירת הגורמים המנבאים והתוצרים של פעילות חוץ ופנים של מנהיג בית הספר ברמת הפרט, הצוות והארגון.

2012

20

מוחמד חטיב

פרופ' רבקה איזיקוביץ

חינוך לבריאות בהיבט תרבותי השפעתם של הקשרים תרבותיים (בית הספר ובית ההורים) על תפיסות ועל תהליכי קבלת החלטות בנושא יחסים אינטימיים ונישואין בקרב צעירים מוסלמים בישראל.

2011

21

לורה סיגד

פרופ' רבקה איזיקוביץ

Transnational childhood: identity negotiations of North American-Israeli children and youth: an ethnographic study

2009

22

איילה צור

פרופ' רבקה איזיקוביץ

בית הספר האידיאלי שלי הצעות של תלמידים ושל מנהלים מבית ספר דמוקרטי ומסורתי לתכנון בית הספר.

2008

23

דליה לירן-אלפר

פרופ' תמר כתריאל

נערות רוקדות הבנייה תרבותית-חברתית של זהות מיגדרית בחוגי מחול בישראל

2004

24

יוסי בר

פרופ' תמר כתריאל

נוער מאמין במבחן: התמודדות עם דילמות אידיאולוגיות בתנועת 'בני עקיבא' בשנים תשנ"ה-תשנ"ז

2001

25

יוסף גריפאת

פרופ' תמר כתריאל

החיה רבת הפנים: הד'בע כסמל בתרבות הערבית

1993

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu