לשיחה עם יועץ לגבי לימודים פנו בבקשה לעדי סגל, 8249150 adashti@univ.haifa.ac.il
אחרי השעה 16:00 ניתן לפנות במייל או להשאיר הודעה טלפונית ואנו נחזור אליכם.

ראש המגמה: פרופ' מירי שרף scharfm@edu.haifa.ac.il


מסלול א ' 318201-20-03        מסלול ב ' 318202-20-03

מועדי הרשמה לשנה״ל תשפ"א: 19.1.20 - 31.7.20

המגמה לחינוך והתפתחות האדם מציעה תכנית ייחודית המתמקדת בתהליכים התפתחותיים והקשריהם החינוכיים בטווח החיים. המגמה חותרת להעמקת הידע אודות הגורמים והתהליכים המשפיעים על תפקודו והסתגלותו של הפרט בסביבות התפתחותיות שונות, כגון המשפחה והמסגרת החינוכית . תכנית הלימודים מתבססת על תחומי ידע הכוללים את הפסיכולוגיה ההתפתחותית , החברתית והחינוכית ובוחנת היבטים רגשיים, חברתיים, מוסריים וקוגניטיביים בהתפתחות מינקות לבגרות . המגמה נועדה להרחיב ולהעמיק את הידע אודות ילדים, מתבגרים והוריהם בהקשרים חינוכיים וקהילתיים.

 

תנאי קבלה (בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים לחוג לייעוץ והתפתחות האדם)
1. ממוצע משוקלל של 85 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד בתואר הראשון .
2. ציון של 80 לפחות בבחינת הכניסה באנגלית.
3. ראיון אישי אליו יוזמנו חלק מהמועמדים על פי החלטת ועדת הקבלה.

דרישות להגשת מועמדות:

  1. גיליון ציונים מקורי וחתום אותו יש להעביר בדואר/ידנית למדור הרשמה לתארים מתקדמים.
  2. נספח מספר 6א' (קובץ PDF בחלון חדש) ותמונת פספורט.
  3. קורות חיים.
  4. תיאור של נושאי המחקר בהם המועמד מתעניין (היקף המסמך עד עמוד).

לימודי השלמה

פסיכולוגיה התפתחותית  4 נק'
פסיכולוגיה חברתית 2 נק'
פסיכולוגיה קוגניטיבית 2 נק'
סמינריון מחקרי מלימודי הב"א 4 נק'
השלמות בשיטות מחקר 2 נק'
השלמות במחקר כמותי וסטטיסטיקה 2 נק'
סדנא על מערכת החינוך בישראל

פטור מקורס השלמה יינתן על סמך לימודים קודמים  (בהתאם לשיקול דעת ועדת הקבלה).
את לימודי ההשלמה יש לסיים בציון של 80 לפחות בכל קורס וממוצע של 85 לפחות.

תתכן דרישה לקורסי השלמה נוספים, על פי החלטת ראש המגמה.

היקף הלימודים

מסלול א' - לימודים עם כתיבת עבודת גמר מחקרית, לפחות 32 שש"ס, כולל כתיבת שתי עבודות סמינריוניות במסגרת הסמינריונים במגמה.

מסלול ב' - לימודים עם בחינת גמר, לפחות 40 שש"ס, כולל כתיבת 2 עבודות סמינריוניות, לפחות שתי עבודות במסגרת הסמינריונים במגמה.

 

להורדת מערכת הלימודים של המגמה לחינוך והתפתחות האדם, שנה"ל תש״ף, שנה א׳, לחץ כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

להורדת מערכת הלימודים של המגמה לחינוך והתפתחות האדם, שנה"ל תש״ף, שנה ב׳, לחץ כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu