1. רקע

התוכנית מציעה תפיסה חדשנית קלינית-אינטגרטיבית המתייחסת למכלול קיומו של האדם מתוך הבנה שכל ההיבטים - גוף, נפש, רוח, סביבה אנושית וסביבה פיזית - קשורים וכרוכים אלו באלו. תפיסה זו יוצאת מנקודת מבט הומניסטית ובין-תרבותית, ומטרתה לא רק תיקון הקושי, יצירת איזון והפחתת מצוקה אלא גם התפתחות אישית, מימוש עצמי ושגשוג ((Thriving. התוכנית משלבת גישות פילוסופיות וכלי טיפול ממזרח (למשל, בודהיזם, הינדואיזם, פילוסופיה סינית) עם תובנות, תפיסות עולם וכלי טיפול ממערב (למשל גישות פסיכודינמיות, פסיכותרפיה מבוססת גוף, גשטאלט, גישות הומניסטיות לטיפול) מתוך ההבנה שחיבור בין גישות אלו מאפשר הבנה מעמיקה ורחבה יותר של בני האדם ושל דרכים לסייע להם.

התוכנית מתבססת על תוכניות אקדמיות מצליחות לתואר שני ושלישי שקיימות בארה"ב כבר מעל שני עשורים כמו ב Teachers College, Columbia University , באוניברסיטת Naropa, וב California Institute of Integral Studies CIIS ועל ניסיון של כ10 שנים בארץ של תוכניות אינטגרטיביות לטיפול במסגרת לימודי תעודה ללא תואר אקדמי שחלקם מתקיימים במסגרת לימודי המשך של מוסדות אקדמיים.

תוכנית לימודים מיועדת לא רק להכשרה אלא גם לתלמידי מחקר שיעשו עבודת מחקר (תיזה) ויוכלו להמשיך מן המ.א. לדוקטורט.

 

2. תנאי קבלה לתוכנית

  1. תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, בציון סופי משוקלל של 85 לפחות. יש להגיש תעודה וגיליון ציונים.
    מועמד שיסיים את לימודיו בשנה"ל הנוכחות יצרף גיליון ציונים מקורי וכן אישור לגבי יתרת חובותיו לתואר ראשון. אין אפשרות להתחיל את לימודי התואר השני ללא סיום חובות שמיעה בתואר הראשון.
  2. עמידה בדרישות לימודי הקדם – ראה פירוט בהמשך
  3. עמידה במבחן קבלה באנגלית בציון 80 לפחות
  4. מכתב מפורט ובו תיאור הרקע האישי לבחירה בתוכנית, קורות חיים והצהרת כוונות
  5. שתי המלצות: המלצה אחת לפחות מגורם אקדמי ורצוי גם המלצה אחת נוספת בשדה היישומי (התנסות טיפולית, ייעוצית, קלינית)
  6. מועמדים שיעמדו בתנאים הנ"ל יזומנו לראיון אישי/קבוצתי – על פי שיקול דעתה של ועדת הקבלה.

* *פתיחת מחזור בהתמחות מותנית במספרי הסטודנטים

 

קורסי השלמה נדרשים:

על מנת להתקבל לתוכנית ידרשו לימודי קדם בתחום הפסיכולוגיה בהיקף שנדרש כיום בתוכניות לימודים לטיפול באומנויות, וכן על מנת להתקבל לאיגוד הישראלי לפסיכותרפיה רב-תחומית. מועמד/ת שלא למד/ה את הקורסים הר"מ יהיה עליו/ה להשלימם לפני קבלתו/ה ללימודי התואר השני. יש לסיים כל קורס בציון 80 לפחות.

מבוא לפסיכולוגיה 2 נק'

פסיכופיזיולוגיה 2 נק'

פסיכולוגיה התפתחותית 4 נק'

תיאוריות אישיות 2 נק'

פסיכולוגיה אבנורמלית/פסיכופתולוגיה 4 נק'

השלמות בשיטות מחקר 2 נק'

השלמות במחקר כמותי וסטטיסטיקה 2 נק'

סדנא על מערכת החינוך בישראל

 

3. פירוט תכנית הלימודים 

 מבנה התוכנית

תכנית הלימודים מובנית יחסית, והיא תיתפרש על-פני שנתיים (כולל סמסטר קיץ).  בשנה הראשונה שני ימי לימודים (יום ב' ויום ד') ובשנה השניה יום לימודים אחד, ככל הנראה יום ב' ובנוסף יום של פרקטיקום או שני חצאי ימים. תכנית הלימודים וההכשרה המוצעת עומדות בדרישות האיגוד הישראלי הרב תחומי לפסיכותרפיה וכן דומה בדרישותיה הקליניות, כולל דרישות ההכשרה המעשית לתוכניות ההכשרה המוכרות על ידי המדינה של טיפול באמצעות אומנויות. בתום לימודי המ"א ימשיכו הסטודנטים ללימודי שנה שלישית של התמחות בפסיכותרפיה אינטגרטיבית גוף-נפש-רוח במסגרת המחלקה ללימודי המשך והתפתחות מקצועית. לימודי המשך אלה יכללו יומיים של עבודה מעשית בשדה וקורסים מגוונים בעלי אוריינטציה הקשורה בטכניקה הטיפולית.

 

מספר השש"ס הנדרש לקבלת התואר

במסלול א' יידרשו הסטודנטים ללמוד 32 שש"ס ולכתוב עבודת גמר מחקרית (תזה).

במסלול ב' יידרשו הסטודנטים ללמוד 40 שש"ס ולעמוד בבחינת גמר.

מסלול א' (עם כתיבת עבודת גמר מחקרית)- 32 שש"ס (שעות שבועיות בסמסטר), כולל כתיבת שתי עבודות סמינריוניות והתמחות מעשית שתכלול קבלת הדרכה פרטנית וקבוצתית. יש לסיים את כל חובות השמיעה כולל הגשת עבודות ועבודה מעשית בשנתיים. רצוי לסיים במועד זה את עבודת הגמר המחקרית, אך ניתן לסיים אותה במשך השנה השלישית.

מסלול ב' (ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית) - 40 שש"ס, כולל כתיבת שתי עבודות סמינריוניות ובחינת גמר והתמחות מעשית. יש לסיים את כל חובות השמיעה כולל הגשת עבודות ועבודה מעשית ובחינת גמר בשנתיים.

ציון סופי יחושב כלהלן:

מסלול א' – עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה)

• עבודות סמינריוניות 30%

• עבודת גמר מחקרית (תזה) 40%

• שאר הקורסים 30%

 

מסלול ב' – עם מבחן גמר

• קורסי חובה, ליבה, בחירה 45%

• עבודות סמינריוניות 35%

• מבחן גמר 20%

 


 

תכנית הלימודים

 

מסלול א'

מסלול ב'

שנה א' חובה

מחקר חינוכי וסטטיסטיקה (שיעור ותרגיל) (4 שש"ס)

שנה א' חובה

מחקר איכותני (2 שש"ס)

שנה א' חובה בהתמחות

מושגי היסוד שבבסיס פסיכותרפיה בגישה אינטגרטיבית - (4 שש"ס)

 

גישות אינטגרטיביות לפסיכותרפיה בדגש דינמי

(4 שש"ס)

 

הנחייה אקדמית בשדה א' (2 שש"ס לא לשקלול)

סה"כ חובה שנה א'

14 שש"ס

14 שש"ס

 

שנה ב' חובה בהתמחות

 

גישות אינטגרטיביות לפסיכותרפיה בדגש סומטי

(4 שש"ס)

 

גישות אינטגרטיביות לפסיכותרפיה בדגש רוחני (סמינריון) (4 שש"ס)

 

הנחייה אקדמית בשדה ב' ( 2 שש"ס לא לשקלול)

סה"כ חובה שנה ב'

8 שש"ס

8 שש"ס

     

קורסי בחירה בשנים א' וב'

קורסי בחירה (10 שש"ס)

קורסי בחירה (18 שש"ס)

סדנאות קליניות (לא לשקלול)

2 סדנאות קליניות כקורס קיץ מרוכז או כקורס במהלך הסמסטר

טיפול ויעוץ זוגי ומשפחתי בגישה אינטגרטיבית

(2 שש"ס לא לשקלול)

טיפול בילדים ובני נוער בגישה אינטגרטיבית במסגרות חינוך ומחוצה להן ( 2 שש"ס לא לשקלול)

 

 

 

 

 

32 שש"ס

40 שש"ס

       

פרקטיקום ועבודה בשדה

שעות עבודה מעשית תחת הנחייה - 650 שעות מינימום בשנים א' + ב' ביחד (יום מלא בשבוע או שני חצאי ימים בתלות במקום הפרקטיקום כולל הדרכה) ו 960 שעות מינימום בשנה ג' (שני ימי פרקטיקום כולל הדרכה).

תחילת הפרקטיקום בשדה לאחר קבלת חוות דעת חיובית מהמרצים בשיעורים הקליניים הינה בסמסטר ב' שנה א' ללימודים. בנוסף, בתום כל שנה תיערך הערכה לגבי ההיבט הקליני והמעבר לשלב הבא מבחינת הפרקטיקום. ספציפית, כל אחד מהמעברים - מעבר לשנה ב' ומעבר לשנה ג' מותנה בחוות דעת חיובית מהמרצים בשיעורים הקליניים וממדריכי הפרקטיקום. במקרים מיוחדים יתכן שסטודנטים יידרשו לעבור שוב את קורס הפרקטיקום או שלא יוכלו לסיים את התוכנית הקלינית אך יוכלו לסיים את לימודיהם בתוכנית מ"א בחינוך והתפתחות האדם ללא ההתמחות

 

לימודי שנה ג'

לימודי שנה ג' שנדרשים לצורך קבלת תעודת פסיכותרפיסט אינטגרטיבי גוף-נפש-רוח יתקיימו במסגרת לימודי המשך (בדומה למגמה בטיפול באמצעות אומנויות - ביבליותרפיה) ויכללו יומיים של עבודה מעשית, וקורסים מגוונים בעלי אוריינטציה הקשורה בטכניקה הטיפולית ובהתפתחות המקצועית של המטפל.

סטודנטים שיבקשו להמשיך את לימודיהם בשנה השלישית במסגרת לימודי המשך לקבלת תעודה של פסיכותרפיסט אינטגרטיבי גוף-נפש-רוח יהיו מחויבים בקורסים הבאים אותם ניתן ללמוד כקורסי בחירה בהתמחות:

תפיסות הומניסטיות ומסורות דתיות ורוחניות (2 שש"ס)

פסיכופתולוגיה, פסיכיאטריה ורווחה נפשית בגישה אינטגרטיבית (2 שש"ס)

טיפול רגיש תרבות (2 שש"ס)

וכן 2 סדנאות קליניות (כל אחת 2 שש"ס לא לשקלול):

טיפול בילדים ובני נוער בגישה אינטגרטיבית במסגרות חינוך ומחוצה להן (2 שש"ס, לא לשקלול)

טיפול ויעוץ זוגי ומשפחתי בגישה אינטגרטיבית (2 שש"ס, לא לשקלול)

זכאות לתעודה של פסיכותרפיסט אינטגרטיבי תינתן לאחר השלמה בהצלחה של עבודה מעשית וקורסי הדרכה בשנת הלימודים השלישית כחלק מלימודי המשך בהיקף המקובל שנדרש לטיפול באמצעות אומנויות ולהתקבלות כפסיכותרפיסט באיגוד הישראלי הרב - תחומי לפסיכותרפיה.

התקבלות כפסיכותרפיסט באיגוד הישראלי הרב - תחומי לפסיכותרפיה דורשת פנייה ישירה לארגון זה וכן אישור על כך שהפונה היה בטיפול אישי (40 פגישות) במשך שנתיים לפחות.

 

לצפייה במערכת לימודים של שנה א' - התמחות בפסיכותרפיה אינטגרטיבית גוף-נפש-רוח בשנה"ל תש״ף לחץ כאן (בחלון חדש)

לצפייה במערכת לימודים של שנה ב' - התמחות בפסיכותרפיה אינטגרטיבית גוף-נפש-רוח בשנה"ל תש״ף לחץ כאן (בחלון חדש)

Menu