מהסתכלות ביקורתית להסתכלות קונסטרוקטיבית

על ליקויי למידה והפרעות קשב

תפקיד היועצת - קורס התמחות דו-שנתי

ליועצות חינוכיות בשלב ההתמחות

 

פרטים על הקורס

 

להרשמה דיגיטלית

 

 

קורס התמחות דו-שנתי ליועצים חינוכיים

לדבר מיניות

 

פרטים על הקורס

 

להרשמה דיגיטלית

 

 

Menu