הערכה וטיפול בקשיים מתמטיים

קרא עוד >>

התמחות מ.א. בחינוך בלתי פורמלי

לפרטים נוספים

התמחות מ.א. במנהל בהשכלה הגבוהה

קרא עוד >>
הפקולטה לחינוך מציעה מגוון של מסלולי לימוד לתארים מתקדמים, לימודי המשך והשתלמויות לאנשי/נשות חינוך, הפעילים בשדה. כמו כן, חלק גדול מהאירועים האקדמיים משמשים כאמצעי לתיווך מידע עשיר על היבטים מגוונים בחינוך. ביטוי לחשיבות הרבה שמייחסת הפקולטה לקשר עם השדה ולפיתוחו ניתן לראות בפעילות היחידות השונות שבה כולל פרויקטים רבים של מחקר שקשורים בהערכת שדה החינוך ובתרומה לו.

המחלקה ללימודי המשך
בפקולטה פועלת המחלקה ללימודי המשך שהוקמה עם הקמת בית הספר לחינוך. מחלקה זו מקיימת פעילויות, סדנאות וקורסים מגוונים שמיועדים לטיפוח ולהכשרת יועצים, מורים לחינוך מיוחד, מנהלים ואנשי החינוך הלא-פורמאלי. בפעילויות אלו משתתפים מידי שנה כ-800 תלמידים....... קרא עוד >>

מכון יה״ל
בפקולטה פועל מכון יה"ל לטיפוח, אבחון וסיוע ללקויי למידה ובו מערך מקצועי מן השורה הראשונה בתחום..... קרא עוד >>

מרכזים ארציים להוראת המתמטיקה 
בפקולטה לחינוך פועלים שני המרכזים הארציים להוראת המתמטיקה לחינוך היסודי (בחלון חדש) ולחינוך העל יסודי (בחלון חדש) ובמסגרתם נערכות פעילויות שוטפות לסיוע, להכשרה ולהשתלמות של מורי המתמטיקה בפריסה ארצית.

Menu