נגה וג׳ויאחד מכל שלושה הורים לילדים במערכת החינוך סבלו מרמות בינוניות עד גבוהות של דיכאון במהלך הסגר השני. עלייה משמעותית של כמות הסובלים מדיכאון ביחס לסגר הראשון נרשמה בקרב הורים לילדים בחינוך הרגיל, לעומת הורים לילדים בחינוך המיוחד, ש"שמרו" על אותם אחוזים של סובלים מדיכאון.

לקריאת עיקרי המחקר של ד"ר נוגה כהן וד"ר ג'וי בנטוב לחץ כאן (בחלון חדש)

או בכתבה שפורסמה ב׳ידיעות אחרונות׳ וב-׳YNET׳ (בחלון חדש)

נגה וג׳ויהפקולטה לחינוך מברכת את ד״ר ג׳וי בנטוב ואת ד״ר נגה כהן מהחוג לחינוך מיוחד, על זכייתן במענק של לשכת המדען הראשי של משרד החינוך למחקר בנושא: ״איתור גורמי סיכון וחוסן בקרב גננות וילדי גן תוך בחינת הקשר שלהם להסתגלות ושלומות בתקופת הקורונה״.

המחקר הוא משותף עם ד״ר דנה לסרי מהאוניברסיטה העברית.

יישר כוח!

lily orlandהפקולטה לחינוך מברכת את פרופ׳ לילי אורלנד-ברק, מהחוג ללמידה, הוראה והדרכה, ולאלונה פורקוש-ברוך (עמיתת הוראה בחוג) ולעמיתותיהן למחקר - רון בלונדר ואלכסנדרה דניאל-סעד, על זכייתן במענק עבור מחקרן: "הקל"ה: מודל התנסות קלינית היברידית – חקר, פיתוח, הטמעה והערכה." המענק מטעם לשכת המדען הראשי במשרד החינוך.

תקציר המחקר
ההכרה ההולכת וגוברת בחשיבותה של המרכיב ההתנסותי בתוכניות הכשרת המורים, מחייבת היערכות מחדש לנוכח האתגרים שמציב משבר הקורונה והעידן הדיגיטלי. מחקר זה נענה לאתגר ונועד לפתח מודל מבוסס ראיה להתנסות מעשית משולבת (היברידית). המחקר משלב מתודולוגיה איכותנית וכמותני(mixed-methods) : שלב פיתוח המודל, שיתבסס על כלי מחקר איכותניים של קבוצות מיקוד של בעלי עניין שונים לבחינת גופי הידע, שזוהו במחקר פיילוט, ושלב של תיקוף הטמעה והערכת המודל, שיתבסס על כלי מחקר כמותיים (שאלונים), שיאפשרו יכולת הכללה של המודל מעבר לקבוצה הנבדקת במחקר. המדגם כולל פרחי הוראה ממוסדות שונים (אוניברסיטאות ומכללות) חברות שונות (ערבים ויהודים) אזורים שונים בארץ (פריפריה ומרכז) ומגוון של תחומי דעת (מדעים, מדעי החברה ומדעי הרוח). מגוון זה יאפשר את בחינת המודל בקרב אוכלוסיות ותחומי דעת ואזורים גיאוגרפיים מרובים ושונים. מחקר פיילוט מחזק את ההשערה, שלשדה ההתנסותי המשולב מאפייני ייחודיים והוא כולל גופי ידע מחודשים. אי לכך יש צורך לבחון את האופן, שבו גופי ידע חדשים אלה מתפתחים ובאים לידי ביטוי בתהליך לימוד ההוראה וההדרכה בשדה הדיגיטלי.

 

ברכות לכן מקרב לב, הצלחה במחקר רב העניין!

אריה קיזלפרופ׳ אריה קיזל מהחוג ללמידה, הוראה והדרכה פירסם במוסף הארץ (18.12.2020) מאמר המנתח את הפגיעה הקשה של הקורונה, לדבריו, באפשרות לפתח ביקורת ואף מרד כנגד הגישות הפדגוגיות השמרניות הנהוגות בבית הספר הישראלי המיינסטרימי.
במאמר תוך הכותרת: "בית הספר כולא תלמידים, לא משחרר אותם. הבהלה לחזור אליו עצובה", טוען בין היתר קיזל: "מתברר שהקורונה הרגה לא רק מאות רבים של אלפי בני אדם ברחבי העולם. היא גם הרגה את האפשרות לעשות שינוי עמוק במחשבה שבית הספר הוא זה שמוביל למידה של אנשים צעירים, ושבלעדיו לא ניתן "להצליח בחיים". הקורונה הרגה באכזריות את האפשרות שצעירים יבינו שבית הספר כולא אותם במקום לשחרר אותם. שהוא מחניק אותם ומטפיש אותם, ולא מאפשר להם תנאי פתיחה טובים יותר לדיאלוג עם טקסטים שהם בסיס להשכלה רחבה. שהוא לא מאפשר להם שיח נכון ומלא עם עצמם, וגם עם סביבתם, ושהוא בעיקר לא מאפשר להם לנתח ולהבין, אלא בעיקר "להצליח בבחינה".

לנוסח המלא של המאמר (בחלון חדש)

למאמר באתר הארץ (בחלון חדש)

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu