זכייה במענק מכובד במסגרת תכנית המימון למחקרים משותפים של מכון שמיר ואוניברסיטת חיפה

קרן קפלן מינץד"ר קרן קפלן מינץ זכתה (יחד עם פרופ' דני בן-צבי) במענק בסך 20,000 ש"ח במסגרת תכנית המימון למחקרים משותפים של מכון שמיר ואוניברסיטת חיפה.

נושא המחקר: "חקירת מערכות הקשרים בין הסביבה הפיסית ובין רווחה נפשית בסביבות עירוניות ובקרבת אתרי טבע תוך שימוש במדעי אזרחי-חברתי כמתודת מחקר."

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu