פרופ׳ לילי אורלנד-ברק זכתה בפרס Michael Huberman Huberman Award

לילי אורלנד ברקהפקולטה לחינוך מברכת את פרופ׳ לילי אורלנד-ברק, מהחוג ללמידה, הוראה והדרכה, על קבלת פרס Michael Huberman Huberman Award היוקרתי בתחום מחקרה.

Prof. Lily Orland-Barak has been named the 2021 recipient of the Michael Huberman Award from the American Educational Research Association (AERA) Lives of Teachers Special Interest Group (SIG).

The Michael Huberman Award is presented to those who have made outstanding contributions to understanding the live of teachers.  

Lily Orland- Barak is recognized as a “groundbreaking researcher whose work has extended the conceptualization of teachers' expertise, life-long learning and professional development through numerous theoretical and empirical studies in both national and international contexts.”

The award committee unanimously agreed that Dr. Orland-Barak “represents teachers' voices and theorizes aspects of teachers' educational work by building on teachers' own perspectives and practices.”

פרס זה מהווה הכרה בין-לאומית בתרומתך העצומה להבנת מומחיות המורים ואופני הלמידה שלהם לאורך הקריירה.

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu