פרופ׳ קלי נבחרה כעמיתה ב-International Society of the Learning Sciences

יעל קליהפקולטה לחינוך מברכת את פרופ׳ יעל קליYael kaly, מהחוג ללמידה, הוראה והדרכה, על בחירתה כעמיתה ב-International Society of the Learning Sciences לשנת 2021.
הבחירה בפרופ׳ קלי כעמיתה מכירה בה כחוקרת שתרמה תרומות משמעותיות בתחום מדעי הלמידה מאז הקמתה לפני קרוב לשלושה עשורים. אנשים אלה שנבחרו למעמד זה הם חוקרים וחברי קהילה בעלי הישגים רבים אשר ימשיכו לכהן בתפקידים קריטיים עבור החברה בעתיד באמצעות המשך פעילויות ההנהגה וההדרכה שלהם.

את רשימת הבחירות המלאה ניתן למצוא בכתובת https://www.isls.org/about/isls-fellows
באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu