יותם הודהפקולטה לחינוך מברכת את ד״ר יותם הודיותם הוד, מהחוג ללמידה, הוראה והדרכה, שנבחר לחבר במועצת המנהלים (Board of Directors) של האגודה הבינלאומית היוקרתית של מדעי הלמידה (International Society of the Learning Sciences) לשנים 2021-2027.
ד״ר הוד נבחר לתפקיד, מתוך רשימה מכובדת של חוקרים בינלאומיים בתחומים של למידה, הוראה וטכנולוגיות חינוכיות. בחירה זאת מעידה על הנראות הבינלאומית הרבה, שהצליח לצבור בשנים מעטות. כחלק משש שנות הכהונה בתפקיד, ד״ר הוד ייזכה להוביל מספר פרויקטים, וכן להיות חבר בצוות הקובע את עתיד האגודה לשנים הבאות.

 בהצלחה! גאים בך ובהישגיך!

Accountability and Culture of School Teachers and Principals 1הפקולטה לחינוך מברכת את פרופ׳ (אמריטה) זהבה רוזנבלט, מהחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, לרגל צאת ספרה Accountability and Culture of School Teachers and Principals.

הספר עוסק בנטייה לנשיאה באחריות (אקאונטיביליות)  של  מורים ומנהלים מארצות שונות (דרום אפריקה, הולנד, הונגריה, זימבבאואה, ישראל, סין, ספרד וקנדה) בהקשר לערכים תרבותיים. תוצאות המחקר העלו כי קולקטיביזם, שמבטא בין השאר גישה קהילתית לבתי ספר, היה מנבא מוביל של נשיאה באחריות, לצד מנבא משמעותי אחר - תמיכה ארגונית. אבחנה בין קהלים שונים הראתה נטייה חלשה יחסית  בקרב מורים ומנהלים לשאת באחריות  כלפי הורים בהשוואה להנהלה. המחקר הבחין בין נשיאה באחריות חיצונית, המתבססת על עמידה ביעדים חינוכיים מוסכמים, לבין נשיאה באחריות פנימית, שעיקרה עמידה על סטנדרטים פרופסיונליים ואתיים. למרות הבדלים ספציפיים בין מדינות, תוצאות המחקר העיקריות היו גורפות.

Accountability and Culture of School Teachers and Principals studies the degree to which teachers and principals in eight countries view themselves as taking responsibility, working by clear standards, reporting transparently, and accepting feedback at work.

The book focuses on cultural values that explain variation in accountability levels of school educators, drawing on data from Canada, China, Hungary, Israel, the Netherlands, Spain, South Africa, and Zimbabwe. It addresses the question of whether cultural values, specifically collectivism and individualism, are related to teachers’ and principals’ external and internal accountability dispositions. It also explores the intriguing role of organizational support and key school personnel in school reforms across the world, providing a new way to understand school accountability.

The book will be of great interest for academics, post-graduate students, and scholars in the field of education policy and international and comparative studies in education.

לדף הספר באתר Routledge (בחלון חדש)

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu