ד׳׳ר נורית נוביס דויטש נבחרה להיות חברה בפורום הצעירים במדעי הרוח והחברה

הבעת תנועת לייק / אהבתיהפקולטה לחינוך מברכת את ד״ר נורית נוביס דויטש, מהחוג ללמידה, הוראה והדרכה, שנבחרה להיות חברה בפורום הצעירים במדעי הרוח והחברה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים לשנת תשפ"א!

פורום הצעירים של החטיבה למדעי הרוח החל לפעול בשנת תשס"ד (2004). מטרת הפורום לרכז את המצטיינים באנשי המדע הצעירים בארץ בקבוצות דיון וחשיבה וליזום ולקדם קשר ופעילות מחקרית ואינטלקטואלית משותפת בין חוקרים ממוסדות שונים ומתחומים מגוונים במדעי הרוח והחברה. בכל שנה נבחרים לפורום קבוצה של חוקרים צעירים מהמוסדות האקדמיים בישראל. אמת המידה לבחירת המועמדים היא הצטיינות מיוחדת במחקר וחשיבה מקורית. פעילות הקבוצה של נורית תמשך שנתיים, ישתתפו בו 16 חוקרים מהאוניברסיטאות השונות בארץ, והנושא הנבחר לפורום הפעם הוא: "גזענות, אנטישמיות ורצח עם".

בראש כל קבוצה עומד חבר אקדמיה, המנחה את פעילותה. הקבוצה מורכבת מחוקרים צעירים ממגוון תחומים המשיקים לנושא-העל. הפעילות באה לידי ביטוי במפגשים, בסדנאות ובהרצאות שמעבירים חברי הקבוצה, ולעתים גם מרצים אורחים, שהם חברי האקדמיה או מרצים חיצוניים. על פי החלטה משותפת של מנחה הקבוצה ושל חבריה הקבוצה עשויה לדון גם במצב המחקר בארץ ובכלים העומדים לרשות החוקרים במוסדות להשכלה גבוהה.

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu