גיליון חגיגי של אתר ׳׳בטיפולנט׳׳ מוקדש השבוע לעבודתה התיאורטית והמחקרית של פרופ׳ דנה אמיר

דנה אמירהפקולטה לחינוך מברכת את פרופ׳ דנה אמיר, מחוג לייעוץ והתפחות האדם, לרגל פרסום גליון חגיגי של אתר ״בטיפולנט״, המוקדש השבוע לעבודתה התיאורטית והמחקרית של פרופ׳ דנה אמיר.

לצפייה בגיליון לחץ כאן (בחלון חדש)

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu