pds event 2014יום העיון השנתי של מסלול הכשרת המורים בחוג ללמידה, הוראה והדרכה, בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, לסיכום שנת האימונים בהוראה בדגם ה-PDS  (PROFESSIONAL DEVELOPMENT SCHOOL) התקיים ב- 20 במאי והוקדש השנה לנושא " המורה החדש במפגש עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים בכתה הרגילה".


בשנים האחרונות מוקדש יום העיון השנתי של תוכניות הכשרת המורים בדגם ה - PDS לאתגרים הניצבים בפני המורים החדשים עם קליטתם במערכת החינוך על כל שלביה ומגזריה. השנה הוחלט במסלול להכשרת מורים לטפל בנושא החשוב של מפגש המורה עם תלמידים בעלי צרכים המשולבים בכתה הרגילה. יישום חוק השילוב במערכת החינוך והצבת יעד ההכלה (יעד 12) כיעד מוביל במערכת החינוך הפכו יום עיון זה לחשוב ורלוונטי עבור מורים חדשים שהוכשרו להוראה בכתה הרגילה.
את יום העיון פתחה ראש החוג ללמידה, הוראה והדרכה, פרופ' בילי עילם וראש מסלול BA והכשרת מורים. היא הודתה למנהלי בתי הספר במגזר היהודי ובמגזר הערבי ולמורים המאמנים אשר מסייעים בקליטתם של פרחי ההוראה במהלך תקופת האימונים בהוראה.


את החלק הראשון של יום העיון פתחה נאוה בר, מרכזת תכניות ה – PDS, בהרצאת אשר עסקה בראייה העכשווית של שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכתה הרגילה דרך הצגת התפיסות העומדות בבסיס רעיון השילוב וההכלה.  בחלק השני של יום העיון התקיימו סדנאות אשר הפגישו את הסטודנטים, באופן חווייתי, עם קשייהם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים בכתה הרגילה וניתנו מענים בסיסיים  לקשיים, מענים אותם יכול המורה החדש ליישם הלכה למעשה בעבודתו. בהובלת הסדנאות נטלו חלק רכזי ה-PDS המלווים את הסטודנטים להוראה בבתי הספר.

לחץ כאן לצפייה בתמונות מהאירוע

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu