call-4-photo-40-years-poster2webקהילת הפקולטה (סגל וסטודנטים) וקהילת האוניברסיטה מוזמנים לצלם ולשלוח תמונות מהווי הפקולטה: סיטואציות של למידה/הוראה, התנסויות מעשיות, פעילויות בקהילה, כיתות, מעבדות, סמינרים, קפיטריה וחברותא. הסגל מוזמן גם לשלוח תמונות מהעבר הקרוב והרחוק. התמונות הנבחרות יוצגו (עם קרדיט לצלם/ת) בגלריית "הרוח הישראלית" - בכניסת בנק הפועלים,
בבניין ובאתר הפקולטה ובאתר "אנשים ישראל - המדריך לחברה הישראלית".

את הצילומים יש לשלוח עד ל: 1.5.2014 בפורמט Jpeg (בליווי תיאור מילולי קצר, שם הצלם/ת ושנת הצילום) לדברת קנצוקר במייל: dkantso1@univ.haifa.ac.il

לצפייה במסמך המלא לחץ כאן

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu