love-cr1ביום שני ה-26.5.14, התקיים יום העיון השנתי של המגמה לחקר האלטרנטיבות בחינוך, בשיתוף עם המרכז לפדגוגיה ביקורתית. יום העיון עסק בקשת של סוגיות עכשוויות, הנוגעות לצורות חינוכיות פורצות דרך, המבקשות לאתגר את החינוך הקיים, ולהציב לו אלטרנטיבה, מנקודות מבט מגוונות: פדגוגיות, היסטוריות, פילוסופיות, חברתיות, ואחרות.

 

לאחר דברי הפתיחה של ד"ר יותם חותם, ראש המגמה וד"ר גליה זלמנסון לוי מהמרכז לפדגוגיה ביקורתית, יום העיון נפתח בפאנל חגיגי שבו השתתפו נציגי מוסדות חינוך אלטרנטיביים מובילים בארץ : אלון ירושלמי, מנהל בית הספר האנתרופוסופי 'שקד' בטבעון, זאב גולן, מחנך ורכז פדגוגי בבית הספר הדיאלוגי 'מיתר' בבית אורן , חגית כהן אליהו, רכזת חט"ב בבית ספר 'קדמה' בירושלים  של הפדגוגיה המזרחית, ומורן אופק, מנהל הגן השיתופי דו-לשוני בחינוך של עמותת "יד ביד". בהנחייתו של ד"ר חגי קופרמינץ, הפאנל סקר את הסוגיות הבוערות על סדר היום של החינוך האלטרנטיבי ואת הגישות והפרקטיקות שמאפיינות את המוסדות השונים.

ביום העיון התקיימו שני סבבים של מושבים מקבילים במגוון עשיר של נושאים: חינוך ומהפכה, הכלה של ילדים עם מוגבלויות בחינוך הכללי, בחינה אלטרנטיבית של תכנית הלימודים והחינוך האלטרנטיבי בחינוך הממלכתי. בין המציגים ביום העיון: אריה קיזל מהמגמה לחקר חינוך אלטרנטיבי בחוג ללמידה הוראה והדרכה, באוניברסיטת חיפה,  אבנר בן-עמוס, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב, חגית גור זיו, המרכז לפדגוגיה ביקורתית, סמינר הקיבוצים, כרמית-נעה שפיגלמן, הפקולטה למדעי, הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה, דנה דיאמנט ממייסדות 'קואליציית הורים לילדים עם מוגבלות', ברוך יעקבי, מנהל בית הספר עין הים, חיפה, רותם גינוסר, קמפוס ביאליק רוגוזין. בין המשתתפים בכנס היו סטודנטים, אנשי הסגל, אנשי חינוך וחוקרי חינוך משלל תחומים ומוסדות אקדמיים.

את יום העיון חתם מושב שהציג את עבודות החקר של הסטודנטים של המגמה לחקר האלטרנטיבות בחינוך, שנעשו בהובלתה של ד"ר לינור הדר בשיתוף עם בית הספר מיתר, ובמסגרת הפעילות הייחודית של המגמה בבית הספר.

love-cr2
love-cr3

love-cr4

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu