lotem-perry-hazanד"ר לטם פרי חזן, מהחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, התראיינה לתכנית "הכל דיבורים" ברשת ב' בעקבות מקרה בו מנהלת בית ספר דתי חיפשה בטלפונים של תלמידות תמונות בהן הן לובשות מכנסיים בשעות אחר הצהריים. ד"ר פרי-חזן שוחחה עם עודד שחר על גבולות סמכויותיו של בית ספר מוכר שאינו רשמי לדרוש מהתלמידות הלומדות בו כללי התנהגות החלים בשעות שלאחר הלימודים.

ניתן להאזין לראיון בקישור הזה (בחרו את תכנית "הכל דיבורים" עם עודד שחר מיום 7.4):
http://www.iba.org.il/bet/bet.aspx?type=aod

(החל מדקה 1:41).

 

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu