batshiBatshi-Mantzur-Hadadהפקולטה לחינוך מברכת את ד"ר בת שבע חדד, מהחוג לחינוך מיוחד, על זכייתה בשני מענקי מחקר יוקרתיים של קרן ה ISF (Israeli Sceince Foundation).

ד"ר חדד זכתה במענק מחקר אישי של קרן ה- ISF, למחקר: ״עיבוד חזותי לצורך תפיסה ופעולה: השפעת חסך חזותי ותפקיד הפלסטיות של מערכות אלו בשיפור תפקודים ראייתים״. המחקר מציע לבחון את תפקיד הניסיון החזותי במהלך הינקות המוקדמת בהתפתחותם של תהליכים ראייתים בסיסיים. לשם כך, יבחנו ילדים ומבוגרים שטופלו במהלך הינקות לצורך הוצאת קטרקט והשתלת עדשות בעיין אחת או בשתיהן.

השוואת תפקודם הראייתי של פציינטים אלו לנבדקים בעלי הסטוריה ראייתית תקינה מאפשרת לבחון, במעין ניסוי טבעי, את השפעת חסך חזותי מוקדם בינקות על התפתחותה של מערכת הראייה. המחקר אף מציע להשתמש בתפקודיים ראייתים מסוימים שהספרות המסורתית מתעלמת מהם עד כה, לצורך שיפור תפקודם הראייתי של פציינטים אלו ובאופן רחב יותר ללמד אותנו על מגבלות הפלסטיות של מערכת הראייה.

בנוסף, זכתה ד"ר חדד במענק לצורך רכישת ציוד למעבדה מטעם קרן ISF. המענק מיועד לרכישת מערכת למדידת אחיזה ותנועה, שתאפשר מעקב אחר תהליכי עיבוד המידע המתווכים פעולה מונחית חזותית על אובייקטים בעולם. המכשיר יאפשר למידה של תהליכים בסיסיים אלו בהתפתחות תקינה ואף בתהתפתחות לא טיפקלית, כמו למשל בילדים ומבוגרים המאובחנים באוטיזם.

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu