ale-book-2014-sale-book-2014המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל-יסודי שמח על הוצאת גליון חדש (50) של על"ה - עלון למורה המתמטיקה לשנת תשע"ד, במתכונת מקוונת.
מתוך דבר המערכת של על"ה שפורסמה בגיליון:
"אנו שמחים להגיש לכם את גיליון מס' 31 של כתב העת על"ה, במתכונתו האלקטרונית. הוצאתו של על"ה ככתב עת אלקטרוני באינטרנט מאפשרת לנו ללוות את המאמרים ביישומונים, סרטונים וקישורים.

פותח את הגיליון מאמרה של פרופ' רוזה לייקין, המתמקד באופנים שונים בהם ניתן ליצור בעיות מתמטיות חדשות, תוך עיסוק בבעיות חקר בסביבת גאומטריה דינמית. היישומים הדינמיים המלווים את המאמר ממחישים לקורא תהליך המתחיל בגילוי של קשרים חדשים בסיטואציית בעיה נתונה, וממשיך בניסוח בעיות חדשות על בסיס התופעות המתגלות. בפרט היישומים הדינמיים מדגימים שימושים שונים בגאומטריה דינמית.
התפתחות הטכנולוגיה ועלייתן של הרשתות החברתיות יצרו ערוצים חדשים לתקשורת בין מורים לתלמידים ובין תלמידים לבין חבריהם. ד"ר יניב ביטון וד"ר שרה הרשקוביץ מביאים בפנינו ממצאים מתוך מחקר שליווה מרתון וירטואלי, שנערך לקראת בחינות הבגרות במתמטיקה, באמצעות רשת הפייסבוק.
במדורנו החדש "מסע בעקבות שאלה" משתפות אתכם ד"ר גילה רון וחני בהלול במסע חקר שתחילתו בשאלה שהעלה תלמיד בשיעור מתמטיקה בנושא וקטורים. גאולה סבר שזרה לאורך המסלול יישומונים וסרטונים בתלת-ממד, אשר מאירים ומעצימים את התופעות המפתיעות שחושפת שאלתו של התלמיד.
כתב העת על"ה יוצא עבורכם, המורים למתמטיקה, מכשירי המורים, והעוסקים בהתפתחות מקצועית של מורים למתמטיקה. חשוב לנו שהוא יהיה רלוונטי ויתרום לכם בעבודתכם. אנא מלאו את דף המשוב המצורף.
אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח אלינו מאמרים, תגובות ורעיונות לפרסום בגיליונות הבאים של על"ה.
אנו מאחלים לכם ולתלמידיכם שנת לימודים מהנה, מעשירה ומוצלחת"

קישור לגיליון המלא

באתר זה נעשה שימוש בתמונות מתוך מאגרי התמונות Thinkstockphotos Shutterstock istockphoto
Menu