משה זיידנרהפקולטה לחינוך מברכת את פרופ' משה זיידנרכריכת כתב העת, מהחוג לייעוץ והתפתחות האדם על מינויו כחבר מערכת בכתב העת החשוב בתחום (European Journal of Psychological Assessment (EJPA. מינויו של פרופ' זיידנר היא עדות מרשימה למומחיותו הייחודית ולניסיונו הרב במחקר ותיאוריה בין היתר בתחום ההערכה הפסיכולוגית.  

EJPA הוא כתב העת של האגודה להערכה פסיכולוגית (EAPA) וכמו כן משויך לאגודה הבינלאומית לפסיכולוגיה יישומית (IAAP) ונחשב לאחת מפלטפורמות הפירסום המובילות בעולם בכל הקשור להערכה פסיכולוגית במגוון תחומים ודיסציפלניות.

תחומי התעניינותו המחקרית של פרופ' זיידנר הם: חקר לחץ וחרדה, אינטליגנציה רגשית, גורמים אפקטיביים ומוטיבציונים בפסיכולוגיה חינוכית, התמודדות עם לחץ, פסיכולוגיה חיובית, אישיות ואינטליגנציה והערכה פסיכו-חינוכית.

Menu