כריכת הגליוןהפקולטה לחינוך שמחה להודיע על הוצאתו לאור של גיליון 55 של כתב העת על"ה, במסגרת מרכז ארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי. לאחרונה, כתב העת על"ה הוגדר כשפיט במפתח חיפה למאמרים בעברית, והתווסף לרשימת כתבי העת המוכרים על ידי ות"ת - הועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה. כתב העת מיועד לקהילת העוסקים בחינוך מתמטי: מורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי, מכשירי מורים, מורי מורים, סטודנטים להוראת מתמטיקה וחינוך מתמטי וחוקרים בתחום החינוך המתמטי.

הגיליון החדש עשיר ומגוון. המאמרים המופיעים בו כוללים, לצד חקר מתמטי וממצאי מחקר, גם רעיונות דידקטיים והצעות פעילות המוכנות ליישום בכיתה.

להורדת הגיליון לחצו כאן (בחלון חדש)
Menu