ד״ר אריה קיזלראש החוג ללמידה, הוראה והדרכה, ד"ר אריה קיזל התראיין לאחרונה שני ראיונות ארוכים לתוכנית "לונדון וקירשנבאום" (ערוץ 10) ולתוכנית הרדיו "גם כן תרבות" (בתאגיד השידור הציבורי כאן).
בראיון לירון לונדון הציג ד"ר קיזל את סוגיית הערכים המוטמעים במערכת החינוך הישראלית מאז הקמתה דרך תכנון הלימודים, תכניות הלימודים וספרי הלימוד. עקב סוגיית ההדתה שעלתה באחרונה לדיון ציבורי קבע ד"ר קיזל כי לאורך כל שנות קיומה של המדינה משתמש משרד החינוך בבתי הספר ובחינוך הציבורי על זרמיו המרכזיים בהטמעת ערכי המדינה וכי החינוך אינו ניטרלי. הוא פרס את מחקרו שהסתמך על מקורות ארכיוניים ואחרים אודות שיעבוד הוראת ההיסטוריה הכללית בישראל לנרטיב הציוני.

בראיון לגואל פינטו בתכנית הרדיו המרכזית של ערוץ "כאן תרבות" (של תאגיד השידור הציבורי) הציג ד"ר קיזל את התוכניות הנהוגות בעולם בתחום פילוסופיה עם ילדים (תחום שהוא מתמחה בו). ד"ר קיזל קבע כי מערכת החינוך הישראלית נמנעת במתכוון מלהכניס תוכניות לפילוסופיה עם ילדים "כי היא חוששת מהעובדה שילדים צעירים ישאלו שאלות רדיקליות כמו 'מי צריך בית ספר' וגם שאלות אחרות הנוגעות למבנה החברה הישראלית".

לאתר האישי של ד"ר אריה קיזל
Menu